دانلود آلبوم فرانسوی Claudio Capéo - Rose des vents (Version deluxe) برونداد سال 2023 و در 26 قطعه از تارنمای سلام زبان فرانسه
دانلود آلبوم فرانسوی Claudio Capéo - Rose des vents (Version deluxe) برونداد سال 2023 و در 26 قطعه از تارنمای سلام زبان فرانسه
دانلود آلبوم آهنگ فرانسوی Claudio Capéo - Claudio Capéo (کلودیو کاپئو - کلودیو کاپئو) برونداد در سال 2016 و در 13 بند از سلام زبان فرانسه
دانلود آلبوم فرانسوی Claudio Capéo - Tant que rien ne m'arrête (کلودیو کاپئو - تا هنگامی که چیزی جلو مرا نگیرد) برونداد سال 2018

سال برونداد :

2023

اندازه :

178MB

درونداد در تارنمای بیرونی :

بخش دریافت (+کتابچه آلبوم)

liste des pistes

پیوند دریافت این آلبوم :

پیوند دریافت کتابچه آلبوم :

کتابچه ندارد

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است.

همه فایلها بر هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از پشتیبانی اقدام نمایید.

liste des pistes