دانلود آلبوم آهنگ فرانسوی Claudio Capéo - Claudio Capéo (کلودیو کاپئو - کلودیو کاپئو) برونداد در سال 2016 و در 13 بند از سلام زبان فرانسه
دانلود آلبوم فرانسوی Claudio Capéo - Rose des vents (Version deluxe) برونداد سال 2023 و در 26 قطعه از تارنمای سلام زبان فرانسه
دانلود آلبوم آهنگ فرانسوی Claudio Capéo - Claudio Capéo (کلودیو کاپئو - کلودیو کاپئو) برونداد در سال 2016 و در 13 بند از سلام زبان فرانسه
دانلود آلبوم فرانسوی Claudio Capéo - Tant que rien ne m'arrête (کلودیو کاپئو - تا هنگامی که چیزی جلو مرا نگیرد) برونداد سال 2018

سال برونداد :

2016

اندازه :

درونداد در تارنمای بیرونی :

بخش دریافت (+کتابچه آلبوم)

liste des pistes

پیوند دریافت این آلبوم :

پیوند دریافت کتابچه آلبوم :

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است.

همه فایلها بر هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از پشتیبانی اقدام نمایید.

liste des pistes

01 Un homme debout
02 ça fait tourner le monde
03 ça va ça va
04 Je vous embrasse fort
05 Ambulance
06 Fidèle à moi-même
07 Dis le moi
08 Mon pays
09 Belle France
10 S.e.x.y Tropical
11 Chez Laurette
12 Enfants Sauvages
13 Riche