فیلتر بر اساس الفبای لاتین

حروف الفبا | ترانه

فیلتر بر اساس جنسیت

جنسیت خواننده | ترانه

فیلتر بر اساس خواننده

گزینش خواننده
فیلتر بر اساس خواننده | ترانه

فیلتر بر اساس سال انتشار

فیلتر سال ساخت | ترانه - slider
فیلتر سال ساخت | ترانه - inputs

ترانه های هستار در تارنما

Eloïz - Eloïz
دانلود آهنگ فرانسوی Pierre Garnier - Chaque seconde از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود آهنگ های قدیمی و جدید فرانسوی | آهنگ خواننده مرد | آهنگ خواانده زن فرانسوی
Pierre Garnier - Chaque seconde
دانلود آهنگ فرانسوی Louane - Sentiments (آلبوم) برونداد سال 2022 و در 14 قطعه از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود آهنگ فرانسوی خواننده زن جدید فرانسه
Louane - Sentiments
دانلود آهنگ فرانسوی Angèle - Nonante-Cinq La Suite (Deluxe) (آلبوم) برونداد سال 2023 و در 19 قطعه از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود آهنگ فرانسوی خواننده زن
Angèle - Nonante-Cinq La Suite (Deluxe)
دانلود آهنگ فرانسوی De Palmas - Sous un soleil de plomb برونداد سال 2023 و در 22 قطعه از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود آهنگ فرانسوی خواننده مرد جدید
De Palmas - Sous un soleil de plomb
دانلود آهنگ فرانسوی Santa - 999 برونداد سال 2022 و در 6 قطعه از تارنمای سلام زبان فرانسه مرجعی برای دانلود آهنگ فرانسوی خواننده زن جدید فرانسه
Santa - 999
دانلود آهنگ فرانسوی Emmanuelle - Premier Baiser (Best Of) برونداد سال 2023 و در 22 قطعه از تارنمای سلام زبان فرانسه مرجعی برای دانلود آهنگ فرانسوی خواننده مرد
Emmanuelle - Premier Baiser (Best Of)
دانلود آهنگ فرانسوی Star Académie - Star Académie 2022 برونداد سال 2022 و در 16 قطعه از تارنمای سلام زبان فرانسه مرجع دانلود آهنگ فرانسوی خواننده مرد
Star Académie - Star Académie 2022
دانلود آهنگ فرانسوی Johnny Hallyday - Ma vérité برونداد سال 2005 و در 13 قطعه از تارنمای سلام زبان فرانسه مرجع دانلود آهنگ فرانسوی خواننده مرد جدید
Johnny Hallyday - Ma vérité
دانلود آهنگ فرانسوی Vianney - à 2 à 3 (آلبوم) برونداد سال 2023 و در 19 قطعه از تارنمای سلام زبان فرانسه مرجعی برای دانلود آهنگ فرانسوی خواننده مرد جدید
Vianney - à 2 à 3
Chimène Badi - Chimène chante Piaf
Chimène Badi - Chimène chante Piaf
دانلود آلبوم فرانسوی Céline Dion - On ne change pas برونداد سال 2005 و در 36 قطعه از تارنمای سلام زبان فرانسه مرجعی برای دانلود آهنگ
Céline Dion - On ne change pas
دانلود آلبوم فرانسوی Line et Willy - Intégrale Disc AZ 1966-1972 برونداد سال 2023 و در 54 قطعه از تارنای سلام زبان فرانسه
Line et Willy - Intégrale Disc AZ 1966-1972
دانلود آلبوم فرانسوی Lynnsha - Over & Other برونداد سال 2018 و در 14 قطعه از تارنمای سلام زبان فرانسه مرجع دانلود آهنگ فرانسوی
Lynnsha - Over & Other
دانلود آلبوم فرانسوی Claudio Capéo - Rose des vents (Version deluxe) برونداد سال 2023 و در 26 قطعه از تارنمای سلام زبان فرانسه
Claudio Capéo - Rose des vents (Version deluxe)
در حال بار گذاری بیش تر