دانلود آهنگ فرانسوی De Palmas - Sous un soleil de plomb برونداد سال 2023 و در 22 قطعه از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود آهنگ فرانسوی خواننده مرد جدید
دانلود آهنگ فرانسوی De Palmas - Sous un soleil de plomb برونداد سال 2023 و در 22 قطعه از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود آهنگ فرانسوی خواننده مرد جدید

سال برونداد :

2023

اندازه :

90MB

درونداد در تارنمای بیرونی :

بخش دریافت (+کتابچه آلبوم)

liste des pistes

پیوند دریافت این آلبوم :

پیوند دریافت کتابچه آلبوم :

کتابچه ندارد

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است.

همه فایلها بر هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از پشتیبانی اقدام نمایید.

liste des pistes

De Palmas - Sous un soleil de plomb List :

Piste 1 : Prélude improvisé

Piste 2 : L'amant infidèle

Piste 3 : Sous un soleil de plomb

Piste 4 : Personne

Piste 5 : Le dernier pas

Piste 6 : Mélancolie

Piste 7 : Les jeteurs de sorts

Piste 8 : C'est la vie

Piste 9 : La magie noire

Piste 10 : Triste transe

Piste 11 : Belle comme avant

Piste 12 : Balthazar