دانلود سریال فرانسوی Marilou (ماریلو) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2006 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2006
"25

درونداد در تارنمای بیرونی

چکیده داستان سریال

نمایه هایی از این سریال

Marilou est comportementaliste pour chiens. Elle vole donc au secours de propriétaires dépités par leurs énigmes à quatre pattes. Autour de cette jeune femme énergique gravitent, sa sœur Aline, qui exploite une épicerie-café, un avocat qui s’oppose à elle dans une affaire de morsure, sa mère en partance mentale pour Venise avec un amoureux toujours fuyard, son neveu Cédric, ado du genre… adolescent.

ماریلو یک رفتارشناس سگ است. بنابراین او به کمک مالکانی میشتابد که از معماهای چهارپایشان عصبانی شده اند. در اطراف این زن جوان پرانرژی، خواهرش آلین که یک کافه خواربار فروشی اداره می کند، وکیلی که در یک پرونده گاز گرفتن با او مخالفت می کند، مادرش در سفری ذهنی به ونیز با یک معشوقه هنوز فراری، برادرزاده‌اش سدریک، نوجوانی از نوع… یک نوجوان.

بخش دریافت سریال

سریال هایی از همین گونه که به شما پیشنهاد می شود

دانلود سریال فرانسوی کبکی La Maison des Folles - Saison 2 (خانه دیوانگان - گسست 2) با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
0 |
La Maison des Folles - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی La Maison des Folles - Saison 1 (خانه دیوانگان - گسست 1) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2019 |
La Maison des Folles - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Meilleur avant (تاریخ انقضا) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2020 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2020 |
Meilleur avant
دانلود سریال فرانسوی Sandy (سندی) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2022 از تارنمای سلام زبان فرانسه در گونه کمدی
2022 |
Sandy
دانلود سریال فرانسوی Marilou (ماریلو) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2006 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2006 |
Marilou
دانلود سریال فرانسوی Escouade 99 (جوخه 99) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2020 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2022 |
Escouade 99 - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی Marilou (ماریلو) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2006 از تارنمای سلام زبان فرانسه

درونداد کلی سریال

2006
"25

درونداد بیشتر در تارنمای بیرونی

چکیده سریال

Marilou est comportementaliste pour chiens. Elle vole donc au secours de propriétaires dépités par leurs énigmes à quatre pattes. Autour de cette jeune femme énergique gravitent, sa sœur Aline, qui exploite une épicerie-café, un avocat qui s'oppose à elle dans une affaire de morsure, sa mère en partance mentale pour Venise avec un amoureux toujours fuyard, son neveu Cédric, ado du genre... adolescent.

ماریلو یک رفتارشناس سگ است. بنابراین او به کمک مالکانی میشتابد که از معماهای چهارپایشان عصبانی شده اند. در اطراف این زن جوان پرانرژی، خواهرش آلین که یک کافه خواربار فروشی اداره می کند، وکیلی که در یک پرونده گاز گرفتن با او مخالفت می کند، مادرش در سفری ذهنی به ونیز با یک معشوقه هنوز فراری، برادرزاده‌اش سدریک، نوجوانی از نوع... یک نوجوان.

سریال های پیشنهادی در همین گونه

دانلود سریال فرانسوی کبکی La Maison des Folles - Saison 2 (خانه دیوانگان - گسست 2) با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
0 |
La Maison des Folles - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی La Maison des Folles - Saison 1 (خانه دیوانگان - گسست 1) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2019 |
La Maison des Folles - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Meilleur avant (تاریخ انقضا) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2020 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2020 |
Meilleur avant
دانلود سریال فرانسوی Sandy (سندی) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2022 از تارنمای سلام زبان فرانسه در گونه کمدی
2022 |
Sandy

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است. 

همه فایلها بر روی هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از بخش پشتیبانی اقدام نمایید.

در بخش راهنما به بیشتر مشکلات شما پاسخ داده شده.

چنانچه فصل تازه ای منتشر شده است ، از بخش پشتیبانی درخواست نمایید تا پس از تایید نهایی به صف انکودینگ فرستاده شود و هرچه سریع تر در تارنما گذاشته شود.

بخش دریافت سریال

توضیحات :