دانلود سریال فرانسوی Papa ou Maman (بابا یا مامان) برونداد سال 2018 در گونه کمدی به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه

درونداد در تارنمای بیرونی

چکیده داستان سریال

Suite à une infidélité, deux époux décident de divorcer. Mais alors que chacun cherche à conserver la garde exclusive des enfants, César Mendès prend une décision surprenante qui va bousculer le semblant d’équilibre que pensait avoir trouvé la famille, d’autant plus quand les amis et les proches s’immiscent dans l’histoire.

در پی خیانت، زوجین تصمیم به طلاق می گیرند. اما در حالی که همه به دنبال حفظ انحصاری حضانت فرزندان هستند، سزار مندز تصمیمی شگفت‌انگیز می‌گیرد که ظاهر تعادلی را که خانواده فکر می‌کردند پیدا کرده‌اند، به‌ویژه زمانی که دوستان و اقوام در این موضوع دخالت می‌کنند، متزلزل می‌کند.

نمایه هایی از این سریال

بخش دریافت سریال

سریال هایی از همین گونه که به شما پیشنهاد می شود

دانلود سریال کبکی کانادایی Paris Paris (پاریس پاریس) برونداد سال 2022 و در گونه کمدی به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2022 |
Paris Paris
دانلود سریال فرانسوی Papa ou Maman (بابا یا مامان) برونداد سال 2018 در گونه کمدی به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2018 |
Papa ou Maman
دانلود سریال فرانسوی Station Horizon (ایستگاه هوریزون) برونداد سال 2017 و در گونه کمدی و درام به همراه زیرنویس فرانسوی سریال
2017 |
Station Horizon
دانلود سریال فرانسوی کبکی Conférence de presse (نشست خبری) برونداد سال 2020 و در گونه کمدی به همراه زیرنویس فرانسوی سریال
2020 |
Conférence de presse
Les-beaux-malaises-2.0
2021 |
Les beaux malaises 2.0
Les-Fleuristes
2020 |
Les Fleuristes
دانلود سریال فرانسوی Papa ou Maman (بابا یا مامان) برونداد سال 2018 در گونه کمدی به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه

درونداد کلی سریال

2018
"50

درونداد بیشتر در تارنمای بیرونی

چکیده سریال

Suite à une infidélité, deux époux décident de divorcer. Mais alors que chacun cherche à conserver la garde exclusive des enfants, César Mendès prend une décision surprenante qui va bousculer le semblant d'équilibre que pensait avoir trouvé la famille, d'autant plus quand les amis et les proches s'immiscent dans l'histoire.

در پی خیانت، زوجین تصمیم به طلاق می گیرند. اما در حالی که همه به دنبال حفظ انحصاری حضانت فرزندان هستند، سزار مندز تصمیمی شگفت‌انگیز می‌گیرد که ظاهر تعادلی را که خانواده فکر می‌کردند پیدا کرده‌اند، به‌ویژه زمانی که دوستان و اقوام در این موضوع دخالت می‌کنند، متزلزل می‌کند.

سریال های پیشنهادی در همین گونه

دانلود سریال کبکی کانادایی Paris Paris (پاریس پاریس) برونداد سال 2022 و در گونه کمدی به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2022 |
Paris Paris
دانلود سریال فرانسوی Papa ou Maman (بابا یا مامان) برونداد سال 2018 در گونه کمدی به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2018 |
Papa ou Maman
دانلود سریال فرانسوی Station Horizon (ایستگاه هوریزون) برونداد سال 2017 و در گونه کمدی و درام به همراه زیرنویس فرانسوی سریال
2017 |
Station Horizon
دانلود سریال فرانسوی کبکی Conférence de presse (نشست خبری) برونداد سال 2020 و در گونه کمدی به همراه زیرنویس فرانسوی سریال
2020 |
Conférence de presse

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است. 

همه فایلها بر روی هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از بخش پشتیبانی اقدام نمایید.

در بخش راهنما به بیشتر مشکلات شما پاسخ داده شده.

چنانچه فصل تازه ای منتشر شده است ، از بخش پشتیبانی درخواست نمایید تا پس از تایید نهایی به صف انکودینگ فرستاده شود و هرچه سریع تر در تارنما گذاشته شود.

بخش دریافت سریال

توضیحات :