دانلود آهنگ فرانسوی Jules Jaconelli - Velours liquide برونداد سال 2022 و در 8 قطعه از تارنمای سلام زبان فرانسه مرجعی برای دانلود آهنگ فرانسوی
دانلود آهنگ فرانسوی Jules Jaconelli - Velours liquide برونداد سال 2022 و در 8 قطعه از تارنمای سلام زبان فرانسه مرجعی برای دانلود آهنگ فرانسوی

سال برونداد :

2022

اندازه :

66MB

درونداد در تارنمای بیرونی :

بخش دریافت (+کتابچه آلبوم)

liste des pistes

پیوند دریافت این آلبوم :

پیوند دریافت کتابچه آلبوم :

کتابچه ندارد

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است.

همه فایلها بر هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از پشتیبانی اقدام نمایید.

liste des pistes

Piste 1 : Les gens seuls
Piste 2 : Velours liquide
Piste 3 : J'imagine le temps
Piste 4 : La saison des si
Piste 5 : Lâcher prise
Piste 6 : Quand même
Piste 7 : San Biagio
Piste 8 : Ton oreille