دانلود آلبوم فرانسوی Christian Marin - Les Années Ducretet برونداد سال 2018 و در 20 بخش از تارنمای سلام زبان فرانسه
دانلود آلبوم فرانسوی Christian Marin - Les Années Ducretet برونداد سال 2018 و در 20 بخش از تارنمای سلام زبان فرانسه

سال برونداد :

2018

اندازه :

124MB

درونداد در تارنمای بیرونی :

بخش دریافت (+کتابچه آلبوم)

liste des pistes

پیوند دریافت این آلبوم :

پیوند دریافت کتابچه آلبوم :

کتابچه ندارد

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است.

همه فایلها بر هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از پشتیبانی اقدام نمایید.

liste des pistes

01 : Claudius

02 : Le Professeur De Gymnastique

03 : Arthur La Friture

04 : J’ai Des Ailes Dessous Mes Pieds

05 : Cœur Transi’stor

06 : La Grenouille Et L’académicien

07 : Chanson Strip-Tease

08 : L’éponge Alcoolique

09 : Smash 0 17

10 : François Du Quai Aux Fleurs

11 : Zut À Mon Patron

12 : Tu M’as Mené En Bateau

13 : Pourvu Qu’y N’flotte Pas Au Mois D’août

14 : La Poubelle

15 : Le Voyage À Florence

16 : Fais Dodo

17 : La Cuiller’ À Café

18 : Quand La Mort

19 : La P’tite Sève

20 : Ma Violette