دانلود آهنگ فرانسوی Benoît Dorémus - En tachycardie برونداد سال 2016 و در 14 قطعه از تارنمای سلام زبان فرانسه مرجه دانلود آهنگ فرانسوی
دانلود آهنگ فرانسوی Benoît Dorémus - En tachycardie برونداد سال 2016 و در 14 قطعه از تارنمای سلام زبان فرانسه مرجه دانلود آهنگ فرانسوی

سال برونداد :

2016

اندازه :

138MB

درونداد در تارنمای بیرونی :

بخش دریافت (+کتابچه آلبوم)

liste des pistes

پیوند دریافت این آلبوم :

پیوند دریافت کتابچه آلبوم :

کتابچه ندارد

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است.

همه فایلها بر هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از پشتیبانی اقدام نمایید.

liste des pistes

1 Marque ton stop que j't'embrasse 3:36
2 Brassens en pleine poire 4:09
3 Bêtes à chagrun 3:57
4 La Femme de ma vie 2:31
5 Dernièrement (acte V) 3:03
6 Aïe ouille 2:55
7 C'est bien pire sans 2:48
8 20 milligrammes 3:55
9 Comme un acteur sur fond vert 3:26
10 Lire aux chiottes 3:28
11 Déjà, ma chère Laura 3:33
12 Ton petit adultère 3:27
13 Un existentiel 3:27
14 La Nuit des temps 4:53