دانلود فیلم فرانسوی Notre tout petit petit mariage (عروسی ساده و کوچک ما) | کمدی با زیرنویس فرانسوی از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود فیلم های فرانسوی

درونداد در تارنمای بیرونی

"82

چکیده داستان فیلم

Notre tout petit petit mariage est une comédie française dirigée par Frédéric Quiring, qui est sortie en 2023.

Dans “Notre tout petit petit mariage”, Max et Lou forment un couple qui avait initialement décidé de faire de leur mariage une affaire intime et discrète, avec seulement eux et leurs témoins. Ils avaient établi un pacte pour créer une célébration simple et chaleureuse. Cependant, leur rêve d’un mariage modeste prend une tournure inattendue lorsqu’ils se retrouvent submergés par une gigantesque fête surprise.

Le jour du mariage, Max et Lou sont pris au dépourvu lorsque, au lieu des quatre personnes qu’ils avaient envisagées, ils découvrent une foule de 300 invités enthousiastes. Leur intention de maintenir l’événement petit et intime devient rapidement incontrôlable. La fête devient immense, TRÈS TRÈS grande, dépassant de loin toutes leurs attentes modestes.

La situation devient un défi comique alors que Max et Lou tentent de jongler avec la soudaine expansion de leur mariage. La surprise et le chaos s’installent, mais au milieu de tout cela, ils découvrent la générosité et l’amour que leurs amis et leur famille ont investis dans cet événement surdimensionné.

“Notre tout petit petit mariage” explore l’idée que parfois, même avec les meilleures intentions, la vie peut nous réserver des surprises inattendues. Le film offre une réflexion légère et humoristique sur la manière dont les événements peuvent échapper à notre contrôle, mais aussi sur la capacité des gens à s’adapter et à trouver de la joie dans l’imprévu. En fin de compte, Max et Lou peuvent découvrir que même si leur mariage n’est pas ce qu’ils avaient initialement prévu, il est tout de même rempli d’amour, de célébration et de moments mémorables. Le téléchargement du film français Notre tout petit petit mariage est indiqué ci-dessous.

Plus d’infos sur notre tout petit petit mariage sur Wikipédia

در فیلم «عروسی کوچک و ساده ما» | Notre tout petit petit mariage، مکس و لو زوجی هستند که در ابتدا تصمیم گرفته بودند عروسی خود را به یک پیوند صمیمی و ساده تبدیل کنند، فقط خودشان و ساق دوش ایشان. با هم پیمان بسته بودند که جشنی ساده و گرم برپا کنند. با این حال، رویای آنها برای یک عروسی ساده زمانی که خود را غرق در یک مهمانی غافلگیرکننده می بینند، تغییر غیرمنتظره ای پیدا می کند.

در روز عروسی، مکس و لو غافلگیر می شوند که به جای چهار نفری که تصور می کردند، جمعیتی متشکل از 300 مهمان مشتاق را پیدا می کنند. قصد آنها برای کوچک و صمیمی نگه داشتن رویداد به سرعت از کنترل خارج می شود. گروه بزرگ می شود، بسیار بسیار بزرگ، بسیار فراتر از همه انتظارات متوسط ​​آنها.

وقتی مکس و لو سعی می‌کنند با گسترش ناگهانی ازدواجشان کنار بیایند، این وضعیت به یک چالش خنده‌دار تبدیل می‌شود. غافلگیری و هرج و مرج آغاز می شود، اما در میان همه چیز، آنها سخاوت و عشقی را که دوستان و خانواده آنها در این رویداد بزرگ سرمایه گذاری کرده اند، کشف می کنند.

“عروسی کوچک ما” این ایده را بررسی می کند که گاهی اوقات، حتی با بهترین نیت ها، زندگی می تواند شگفتی های غیرمنتظره ای را متوجه ما کند. فیلم بازتابی سبک و طنزآمیز در مورد اینکه چگونه رویدادها می توانند از کنترل ما فرار کنند، اما همچنین در مورد توانایی افراد برای انطباق و یافتن شادی در موارد غیرمنتظره ارائه می دهد. در پایان، مکس و لو ممکن است متوجه شوند که حتی اگر عروسی آنها همان چیزی نیست که در ابتدا برنامه ریزی کرده بودند، اما هنوز هم مملو از عشق، جشن و لحظات به یاد ماندنی است.

دانلود فیلم فرانسوی Notre tout petit petit mariage (عروسی کوچک و ساده ما) در ادامه همین نویسه آورده شده است.

دیدن دیگر فیلم های تارنما

بخش دریافت فیلم به همراه زیرنویس

پیوند دریافت فیلم :

پیوند زیرنویس فرانسوی :

درون فیلم نهاده شده

پیوند زیرنویس پارسی :

بدون زیرنویس

کیفیت فیلم :

1080p

انکودینگ :

x264

کاور فیلم :

دارد

توجهات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ، خرید اشتراک نیاز است. 

فایلها بر هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

بخش پشتیبانی راه ارتباطی  بین ما می باشد.

بخش راهنما ، راهنمای مشکلات رایج شماست.

متاسفانه ما درگاه پرداختی خارج از ایران نداریم.

پخش برخط به تازگی افزوده شده و دربرگیرنده فیلم های بهمن ماه 1402 به بعد خواهد بود.

پخش برخط فیلم

فیلم هایی از همین گونه که به شما پیشنهاد می شود ...

دانلود فیلم فرانسوی C'est la vie | زندگی همینه | 2020 به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود فیلم و سریال به زبان فرانسه
C'est la vie
دانلود فیلم فرانسوی Notre tout petit petit mariage (عروسی ساده و کوچک ما) | کمدی با زیرنویس فرانسوی از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود فیلم های فرانسوی
Notre tout petit petit mariage
دانلود فیلم فرانسوی La Fille de Monaco | The Girl from Monaco | دختری مراکشی بهه مراه زیرنویس پارسی و فرانسوی از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود فیلم فرانسوی
La Fille de Monaco
دانلود فیلم فرانسوی Mes très chers enfants | Price Of Parenting | فرزندان عزیز تر از جانمان | 2021 | کمدی | به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم از سلام زبان فرانسه
Mes très chers enfants
دانلود فیلم فرانسوی Comment c'est loin (چقدر فاصله دارد) | کمدی به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود فیلم زبان اصلی فرانسوی با زیرنویس
Comment c'est loin
دانلود فیلم فرانسوی Happy End | Nowhere to Go But Up | پایان خوش | 2003 به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود فیلم و سریال فرانسوی
Happy End
دانلود فیلم فرانسوی Notre tout petit petit mariage (عروسی ساده و کوچک ما) | کمدی با زیرنویس فرانسوی از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود فیلم های فرانسوی

درونداد کلی فیلم

2023
"82

درونداد بیش تر در تارنمای بیرونی

چکیده داستان فیلم

Notre tout petit petit mariage est une comédie française dirigée par Frédéric Quiring, qui est sortie en 2023.

Dans “Notre tout petit petit mariage”, Max et Lou forment un couple qui avait initialement décidé de faire de leur mariage une affaire intime et discrète, avec seulement eux et leurs témoins. Ils avaient établi un pacte pour créer une célébration simple et chaleureuse. Cependant, leur rêve d’un mariage modeste prend une tournure inattendue lorsqu’ils se retrouvent submergés par une gigantesque fête surprise.

Le jour du mariage, Max et Lou sont pris au dépourvu lorsque, au lieu des quatre personnes qu’ils avaient envisagées, ils découvrent une foule de 300 invités enthousiastes. Leur intention de maintenir l’événement petit et intime devient rapidement incontrôlable. La fête devient immense, TRÈS TRÈS grande, dépassant de loin toutes leurs attentes modestes.

La situation devient un défi comique alors que Max et Lou tentent de jongler avec la soudaine expansion de leur mariage. La surprise et le chaos s’installent, mais au milieu de tout cela, ils découvrent la générosité et l’amour que leurs amis et leur famille ont investis dans cet événement surdimensionné.

“Notre tout petit petit mariage” explore l’idée que parfois, même avec les meilleures intentions, la vie peut nous réserver des surprises inattendues. Le film offre une réflexion légère et humoristique sur la manière dont les événements peuvent échapper à notre contrôle, mais aussi sur la capacité des gens à s’adapter et à trouver de la joie dans l’imprévu. En fin de compte, Max et Lou peuvent découvrir que même si leur mariage n’est pas ce qu’ils avaient initialement prévu, il est tout de même rempli d’amour, de célébration et de moments mémorables. Le téléchargement du film français Notre tout petit petit mariage est indiqué ci-dessous.

Plus d’infos sur notre tout petit petit mariage sur Wikipédia

در فیلم «عروسی کوچک و ساده ما» | Notre tout petit petit mariage، مکس و لو زوجی هستند که در ابتدا تصمیم گرفته بودند عروسی خود را به یک پیوند صمیمی و ساده تبدیل کنند، فقط خودشان و ساق دوش ایشان. با هم پیمان بسته بودند که جشنی ساده و گرم برپا کنند. با این حال، رویای آنها برای یک عروسی ساده زمانی که خود را غرق در یک مهمانی غافلگیرکننده می بینند، تغییر غیرمنتظره ای پیدا می کند.

در روز عروسی، مکس و لو غافلگیر می شوند که به جای چهار نفری که تصور می کردند، جمعیتی متشکل از 300 مهمان مشتاق را پیدا می کنند. قصد آنها برای کوچک و صمیمی نگه داشتن رویداد به سرعت از کنترل خارج می شود. گروه بزرگ می شود، بسیار بسیار بزرگ، بسیار فراتر از همه انتظارات متوسط ​​آنها.

وقتی مکس و لو سعی می‌کنند با گسترش ناگهانی ازدواجشان کنار بیایند، این وضعیت به یک چالش خنده‌دار تبدیل می‌شود. غافلگیری و هرج و مرج آغاز می شود، اما در میان همه چیز، آنها سخاوت و عشقی را که دوستان و خانواده آنها در این رویداد بزرگ سرمایه گذاری کرده اند، کشف می کنند.

“عروسی کوچک ما” این ایده را بررسی می کند که گاهی اوقات، حتی با بهترین نیت ها، زندگی می تواند شگفتی های غیرمنتظره ای را متوجه ما کند. فیلم بازتابی سبک و طنزآمیز در مورد اینکه چگونه رویدادها می توانند از کنترل ما فرار کنند، اما همچنین در مورد توانایی افراد برای انطباق و یافتن شادی در موارد غیرمنتظره ارائه می دهد. در پایان، مکس و لو ممکن است متوجه شوند که حتی اگر عروسی آنها همان چیزی نیست که در ابتدا برنامه ریزی کرده بودند، اما هنوز هم مملو از عشق، جشن و لحظات به یاد ماندنی است.

دانلود فیلم فرانسوی Notre tout petit petit mariage (عروسی کوچک و ساده ما) در ادامه همین نویسه آورده شده است.

دیدن دیگر فیلم های تارنما

بخش هایی از فیلم به روایت تصویر

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است. 

همه فایلها بر روی هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از بخش پشتیبانی اقدام نمایید.

در بخش راهنما به بیشتر مشکلات شما پاسخ داده شده.

خالی بودن جلو پیوند دریافت زیرنویس = عدم فایل 

بخش دریافت فیلم به همراه زیرنویس

پیوند دریافت فیلم :

پیوند زیرنویس فرانسوی :

درون فیلم نهاده شده

پیوند زیرنویس پارسی :

بدون زیرنویس

پخش بر خط

فیلم های پیشنهادی در همین گونه

دانلود فیلم فرانسوی C'est la vie | زندگی همینه | 2020 به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود فیلم و سریال به زبان فرانسه
C’est la vie
دانلود فیلم فرانسوی Notre tout petit petit mariage (عروسی ساده و کوچک ما) | کمدی با زیرنویس فرانسوی از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود فیلم های فرانسوی
Notre tout petit petit mariage
دانلود فیلم فرانسوی La Fille de Monaco | The Girl from Monaco | دختری مراکشی بهه مراه زیرنویس پارسی و فرانسوی از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود فیلم فرانسوی
La Fille de Monaco
دانلود فیلم فرانسوی Mes très chers enfants | Price Of Parenting | فرزندان عزیز تر از جانمان | 2021 | کمدی | به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم از سلام زبان فرانسه
Mes très chers enfants