دانلود فیلم فرانسوی Comme les 5 doigts de la main (همانند 5 انگشت دست) | جنایی به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم از سلام زبان فرانسه مرجع فیلم فرانسوی

درونداد در تارنمای بیرونی

"117

چکیده داستان فیلم

Comme les 5 doigts de la main de la main est un film français réalisé par Alexandre Arcady, tourné en 2009 et sorti en 2010.

Dans “Comme les 5 doigts de la main”, nous plongeons au cœur d’une communauté juive en France, où la famille Hayoun incarne la solidarité et l’unité. Les cinq frères, Dan, Jonathan, Michael, Julien et David, ainsi que leur mère Suzy, veuve depuis la disparition de leur père Raymond, forment un cercle familial étroit. Cependant, malgré cette unité, les liens avec le plus jeune frère, David, se sont distendus depuis qu’il a choisi la voie du banditisme.

Lorsque David se retrouve en conflit avec un clan de Gitans marseillais et fait appel à l’aide de ses frères, les tensions familiales refont surface, mais l’esprit de solidarité fraternelle prend le dessus. Dan, l’aîné, endosse le rôle de chef de famille pour affronter le danger et protéger l’honneur de son frère.

La famille Hayoun doit faire face à des choix difficiles et à des défis périlleux alors qu’elle se retrouve plongée dans le monde dangereux du crime organisé. Malgré les divergences et les conflits internes, les frères Hayoun sont prêts à tout pour protéger les leurs et restaurer l’harmonie au sein de leur famille.

Le film explore les thèmes de la loyauté, du sacrifice et de la rédemption à travers le prisme des liens familiaux. Il met en lumière la force de l’unité familiale et la capacité des frères à surmonter les obstacles ensemble, même dans les circonstances les plus difficiles.

Au cœur de “Comme les 5 doigts de la main”, il y a un message d’amour et de solidarité qui transcende les différences et les conflits, rappelant que même dans les moments les plus sombres, la famille demeure un refuge et un soutien inébranlable. Le téléchargement du film français Comme les 5 doigts de la main est indiqué ci-dessous.

Plus d’infos sur comme les 5 doigts de la main sur Wikipédia

در «مثل 5 انگشت دست» | Comme les 5 doigts de la main | به قلب یک جامعه یهودی در فرانسه شیرجه می‌زنیم، جایی که خانواده هایون مظهر همبستگی و اتحاد هستند. پنج برادر، دن، جاناتان، مایکل، جولین و دیوید و همچنین مادرشان سوزی که از زمان ناپدید شدن پدرشان ریموند بیوه شده‌اند، یک حلقه خانوادگی نزدیک تشکیل می‌دهند. با این حال، با وجود این اتحاد، روابط با کوچکترین برادر، دیوید، از زمانی که او راه راهزنی را انتخاب کرد، ضعیف شده است.

هنگامی که دیوید خود را در تضاد با طایفه ای از کولی ها از مارسی می بیند و از برادرانش برای کمک می خواهد، تنش های خانوادگی دوباره ظاهر می شود، اما روحیه همبستگی برادرانه حاکم می شود. دن، بزرگتر، نقش سرپرست خانواده را بر عهده می گیرد تا با خطر روبرو شود و از ناموس برادرش محافظت کند.

خانواده هایون باید با انتخاب‌های دشوار و چالش‌های خطرناک روبرو شوند، زیرا خود را در دنیای خطرناک جنایات سازمان‌یافته می‌بینند. با وجود اختلافات و درگیری های داخلی، برادران هایون آماده اند تا برای محافظت از عزیزان خود و بازگرداندن هماهنگی در خانواده خود، دست به هر کاری بزنند.

این فیلم مضامین وفاداری، فداکاری و رستگاری را از دریچه پیوندهای خانوادگی بررسی می کند. این نشان دهنده قدرت خانواده و توانایی برادران برای غلبه بر موانع در کنار یکدیگر، حتی در سخت ترین شرایط است.

در قلب «مثل 5 انگشت دست»، پیامی از عشق و همبستگی وجود دارد که از اختلافات و درگیری ها فراتر می رود و به ما یادآوری می کند که حتی در تاریک ترین زمان ها، خانواده پناهگاه و تکیه گاه تزلزل ناپذیری است. دانلود فیلم فرانسوی Comme les 5 doigts de la main (همانند 5 انگشت دست) در ادامه همین نویسه آورده شده است.

دیدن دیگر فیلم های تارنما

بخش دریافت فیلم به همراه زیرنویس

پیوند دریافت فیلم :

پیوند زیرنویس فرانسوی :

درون فیلم نهاده شده

پیوند زیرنویس پارسی :

بدون زیرنویس

کیفیت فیلم :

1080p

انکودینگ :

x264

کاور فیلم :

دارد

توجهات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ، خرید اشتراک نیاز است. 

فایلها بر هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

بخش پشتیبانی راه ارتباطی  بین ما می باشد.

بخش راهنما ، راهنمای مشکلات رایج شماست.

متاسفانه ما درگاه پرداختی خارج از ایران نداریم.

پخش برخط به تازگی افزوده شده و دربرگیرنده فیلم های بهمن ماه 1402 به بعد خواهد بود.

پخش برخط فیلم

فیلم هایی از همین گونه که به شما پیشنهاد می شود ...

دانلود فیلم فرانسوی Constance aux enfers (کنستانس در جهنم) | شور انگیز، درام، جنایی به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود فیلم فرانسوی
Constance aux enfers
دانلود فیلم فرانسوی Comme les 5 doigts de la main (همانند 5 انگشت دست) | جنایی به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم از سلام زبان فرانسه مرجع فیلم فرانسوی
Comme les 5 doigts de la main
Les-bois-assassins
Les bois assassins
دانلود فیلم فرانسوی Ne réveillez pas un flic qui dort | Let Sleeping Cops Lie | پلیسی که خواب است را بیدار نکنید | 1988 به همراه زیرنویس فرانسوی
Ne réveillez pas un flic qui dort
دانلود فیلم فرانسوی Meurtres à l'abbaye de Rouen | قتل در صومعه روئن به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود فیلم فرانسوی با زیرنویس
Meurtres à l'abbaye de Rouen
دانلود فیلم ایرانی La Loi de Téhéran (متری شیش و نیم) دوبله فرانسوی به همراه زبان اصلی و زیرنویس فرانسوی از تارنمای سلام زبان فرانسه مرجع دانلود فیلم فرانسوی
La Loi de Téhéran
دانلود فیلم فرانسوی Comme les 5 doigts de la main (همانند 5 انگشت دست) | جنایی به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم از سلام زبان فرانسه مرجع فیلم فرانسوی

درونداد کلی فیلم

2010
"117

درونداد بیش تر در تارنمای بیرونی

چکیده داستان فیلم

Comme les 5 doigts de la main de la main est un film français réalisé par Alexandre Arcady, tourné en 2009 et sorti en 2010.

Dans “Comme les 5 doigts de la main”, nous plongeons au cœur d’une communauté juive en France, où la famille Hayoun incarne la solidarité et l’unité. Les cinq frères, Dan, Jonathan, Michael, Julien et David, ainsi que leur mère Suzy, veuve depuis la disparition de leur père Raymond, forment un cercle familial étroit. Cependant, malgré cette unité, les liens avec le plus jeune frère, David, se sont distendus depuis qu’il a choisi la voie du banditisme.

Lorsque David se retrouve en conflit avec un clan de Gitans marseillais et fait appel à l’aide de ses frères, les tensions familiales refont surface, mais l’esprit de solidarité fraternelle prend le dessus. Dan, l’aîné, endosse le rôle de chef de famille pour affronter le danger et protéger l’honneur de son frère.

La famille Hayoun doit faire face à des choix difficiles et à des défis périlleux alors qu’elle se retrouve plongée dans le monde dangereux du crime organisé. Malgré les divergences et les conflits internes, les frères Hayoun sont prêts à tout pour protéger les leurs et restaurer l’harmonie au sein de leur famille.

Le film explore les thèmes de la loyauté, du sacrifice et de la rédemption à travers le prisme des liens familiaux. Il met en lumière la force de l’unité familiale et la capacité des frères à surmonter les obstacles ensemble, même dans les circonstances les plus difficiles.

Au cœur de “Comme les 5 doigts de la main”, il y a un message d’amour et de solidarité qui transcende les différences et les conflits, rappelant que même dans les moments les plus sombres, la famille demeure un refuge et un soutien inébranlable. Le téléchargement du film français Comme les 5 doigts de la main est indiqué ci-dessous.

Plus d’infos sur comme les 5 doigts de la main sur Wikipédia

در «مثل 5 انگشت دست» | Comme les 5 doigts de la main | به قلب یک جامعه یهودی در فرانسه شیرجه می‌زنیم، جایی که خانواده هایون مظهر همبستگی و اتحاد هستند. پنج برادر، دن، جاناتان، مایکل، جولین و دیوید و همچنین مادرشان سوزی که از زمان ناپدید شدن پدرشان ریموند بیوه شده‌اند، یک حلقه خانوادگی نزدیک تشکیل می‌دهند. با این حال، با وجود این اتحاد، روابط با کوچکترین برادر، دیوید، از زمانی که او راه راهزنی را انتخاب کرد، ضعیف شده است.

هنگامی که دیوید خود را در تضاد با طایفه ای از کولی ها از مارسی می بیند و از برادرانش برای کمک می خواهد، تنش های خانوادگی دوباره ظاهر می شود، اما روحیه همبستگی برادرانه حاکم می شود. دن، بزرگتر، نقش سرپرست خانواده را بر عهده می گیرد تا با خطر روبرو شود و از ناموس برادرش محافظت کند.

خانواده هایون باید با انتخاب‌های دشوار و چالش‌های خطرناک روبرو شوند، زیرا خود را در دنیای خطرناک جنایات سازمان‌یافته می‌بینند. با وجود اختلافات و درگیری های داخلی، برادران هایون آماده اند تا برای محافظت از عزیزان خود و بازگرداندن هماهنگی در خانواده خود، دست به هر کاری بزنند.

این فیلم مضامین وفاداری، فداکاری و رستگاری را از دریچه پیوندهای خانوادگی بررسی می کند. این نشان دهنده قدرت خانواده و توانایی برادران برای غلبه بر موانع در کنار یکدیگر، حتی در سخت ترین شرایط است.

در قلب «مثل 5 انگشت دست»، پیامی از عشق و همبستگی وجود دارد که از اختلافات و درگیری ها فراتر می رود و به ما یادآوری می کند که حتی در تاریک ترین زمان ها، خانواده پناهگاه و تکیه گاه تزلزل ناپذیری است. دانلود فیلم فرانسوی Comme les 5 doigts de la main (همانند 5 انگشت دست) در ادامه همین نویسه آورده شده است.

دیدن دیگر فیلم های تارنما

بخش هایی از فیلم به روایت تصویر

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است. 

همه فایلها بر روی هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از بخش پشتیبانی اقدام نمایید.

در بخش راهنما به بیشتر مشکلات شما پاسخ داده شده.

خالی بودن جلو پیوند دریافت زیرنویس = عدم فایل 

بخش دریافت فیلم به همراه زیرنویس

پیوند دریافت فیلم :

پیوند زیرنویس فرانسوی :

درون فیلم نهاده شده

پیوند زیرنویس پارسی :

بدون زیرنویس

پخش بر خط

فیلم های پیشنهادی در همین گونه

دانلود فیلم فرانسوی Constance aux enfers (کنستانس در جهنم) | شور انگیز، درام، جنایی به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود فیلم فرانسوی
Constance aux enfers
دانلود فیلم فرانسوی Comme les 5 doigts de la main (همانند 5 انگشت دست) | جنایی به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم از سلام زبان فرانسه مرجع فیلم فرانسوی
Comme les 5 doigts de la main
Les bois assassins
دانلود فیلم فرانسوی Ne réveillez pas un flic qui dort | Let Sleeping Cops Lie | پلیسی که خواب است را بیدار نکنید | 1988 به همراه زیرنویس فرانسوی
Ne réveillez pas un flic qui dort