چگونه جمله را در زبان فرانسه امری کنیم ؟

چگونه جمله را در زبان فرانسه امری کنیم ؟
پگاه محبی
زبان فرانسه امری

با سلام به همه ی شما خوبان و همیشه دوست دار زبان فرانسه ! امیدوارم مثل همیشه حالتون خوب باشه ! همان گونه از عنوان نوشته جدیدمون دیده میشه می خوایم در زبان فرانسه امری کردن جمله رو یادش بگیریم … بنابراین وقت رو از دست ندیم و بریم تا این بحث رو هم یادش بگیریم …

| کاربرد وجه امری : 

ما از این وجه برای گفتن یه دستور ، خواهش ، مشاوره ،  دعا و پیشنهادی که در آینده نزدیک یا دور رخ خواهد داد ، استفاده می کنیم .

Finissez vos devoirs ! مشق هاتون رو تموم کنید

Ne soyez pas trop pressés ! خیلی عجول نباشید

Pensez-y, pour les prochaines vacances.  برای تعطیلات بعدی بهش فکر کنید

| زمان وجه امری :

زمان وجه امری ، حال و گذشته می باشد .

توجه : برای سطح نوآموز تنها وجه امری زمان حال کفایت می کند .

زبان فرانسه امری

زبان فرانسه امری

 وجه امری در زمان حال ، تنها با سه شخص ساخته می شود :

 • دوم شخص مفرد
 • اول شخص جمع
 • دوم شخص جمع

با این تفاوت که دیگه خب ضمیر فاعلی نداریم !

این سه شکل صرف شده خیلی شبیه زمان حال اخباریست ! اما بدون حرف s در دوم شخص مفرد افعال گروه دسته اول ! ( همونایی که به er– پایان می یافتند )

زبان فرانسه امریبرای امری کردن ، کافیه ریشه رو دست آریم و حروف پایانی بالا رو اضاف کنیم یا نه همون طور که بهتون گفتم و بازم میگم وجه امریمون همون زمان حال ساده بدون ضمایر فاعلی و نیز حذف حرف s در دوم شخص مفرد گروه اول ! همین .

Tu manges. -> Mange ! بخور

Tu finis. -> Finis !تموم کن

Tu prends. -> Prends ! بگیر

Nous jouons. -> Jouons ! بازی کنیم

Vous ouvrez -> Ouvrez ! باز کنید

نکته : افعال کمکی être و avoir و نیز فعل های savoir و vouloir ، وجه امریشون از روی وجه شرطیشون ساخته میشه و نه مثل  بقیه افعال از روی وجه اخباریشون !

زبان فرانسه امری

زبان فرانسه امری

Sois sage !عاقل باش

نکته : برای فعل pouvoir ، وجه امری نداریم !

نکته : در افعال گروه سوم در زمان حال ، در دوم شخص مفرد ، افعالی که به as یا es پایان یابند ، در حالت امری ، s حذف میشه !

Ouvrir : Ouvre la porte ! ( Tu ouvres la porte.) در رو باز کن

aller : Va dehors ! (Tu vas dehors) برو بیرون

و چند نمونه دیگر از افعال کاربردی :

زبان فرانسه امری

زبان فرانسه امری

معنی فعل ها از چپ به راست : ترک کردن ، رفتن ، گفتن ، انجام دادن و آمدن .

توجه : در زبان فرانسه ، افعال دو ضمیره ای داریم که در نوشته زمان حال ساده یه اشاره جزیی کردم ! الان هم یه اشاره جزیی تری می کنم، افعالی مانند se regarder ، se blesser ، se coucher و …. رو میگیم افعال دوضمیره ! تا این جا درست ؟! حالا این se هستش با توجه به صرف شدنش با ضمیر فاعلی تبدیل به (me, te, se, nous, vous) میشه .

Je me regarde dans le miroir. دارم خودمو تو آینه نیگا می کنم

Tu te regardes dans le miroir. داری خودتو تو آینه نگاه می کنی

Il se regarde dans le miroir. داره (مذکر) خودشو تو آینه نیگا می کنه

Elle se regarde dans le miroir. داره (مونث) خودشو تو آینه نیگاه می کنه

Nous nous regardons dans le miroir. داریم تو ـین خودمونو نیگاه می کنیم

Vous vous regardez dans le miroir. دارین خودتونو تو آینه نیگاه می کنید

Ils se regardent dans le miroir. دارن تو آینه خودشونو نیگاه می کنند

Elles se regardent dans le miroir. دارن تو آینه خودشونو نیگاه می کنند

همین طوری صرف می کنیم … یه نمونه رو براتون صرف کردن تا قشنگ بفهمین چی میگم … و حالا اینا رو گفتم که جی ؟! الان بهتون میگم ! حال اگه ما یه فعل دو ضمیره داشتیم و خواستیم امریش کنیم ، چون ما برای امری کردن فقط دوم شخص مفرد و اول شخص و دوم شخص جمع رو می خوایم کافیه بیایم خیلی راحت فعلمونو مثل یه فعل ساده امریش کنیم و بعدش با یه خط تیره ضمیر فعلمونو رو بهش اضافه کنیم البته با یه نکته ریز ! اون چیه ؟! که دیگه te تبدیل میشه به toi ! همین ! سخت که نبود !؟ بود ؟ نبود !

se regarder : regarde-toi. | regardons-nous. | regardez-vous.

Souviens-toi. یادت باشه

Enfuyons-nous. بیا فرار کنیم

Rencontrez-vous. بروید دیدنش

نکته : در دوم شخص مفرد ، اگر بعد فعل ، ضمیر مفعولی en و y رو داشتیم ، بایستی یه حرف -s به فعلمون اضاف کنیم .

Cueilles-en une. یکی ازش بردار/بگیر

Vas-y. از اینجا برو

 

نکته : برای نفی امری ، کافیه فعلمون رو بین دو بخش منفی ساز قرار بدین .

Ne venez pas demain, je ne vais pas être chez moi!.   فردا نیاین ، من خونه نیستم

 

خب تقربا همه چیزو گفتم جز یه ضمایر مفعولی که چون هنوز نگفتمشون الانم وارد بحثش نمیشم تا خیلی گیج نشین . پس ما یاد گرفتیم چه جوری در زمان حال یه فعل رو امری کنیم .

نوآموزان گرامی شما دیگه اینجا کوپنتون تموم شد !و در زبان فرانسه امری شدن رو یاد گرفتین و می تونین برین استراحت کنین !! خسته نباشین !

و اما از این جا به بعد برای کسایی هستش که نوآموز نیستن مثلا میانه اند !

زبان فرانسه امری

زبان فرانسه امری

| کاربرد وجه امری گذشته :

گذشته امری کاربردش خیلی کمه ولی اجازه میده تا نشونمون بده یه پیشی و تقدمی از یک دستوری که گفته شده توسط یه خبر با یک عملی که هنوز اتفاق نیافتده ! شاید جمله خیلی سنگین بودش !

بزارین راحت تر بگم ، کاربرد وجه امری گذشته یه جور  دستوریه که بایستی قبل از اینکه یه عمل دیگه رخ بده ، انجام  شده باشه ! مثلا ما خودمون میگم اومدم خونه ، خونه تمیز شده باشه ها ! دقیقا تو فرانسه هم همین طوره !

البته همیشه هم همین طوری نیست که کاربرد این حالت در این باشه که بایستی قبل اینکه یه عملی انجام بشه اون عملی که دستور دادیم انجام شده باشه !

Aie rangé tes affaires quand j’arrive. وقتی اومدم خرت و پرتات سرجاش بوده باشه

Ayez rangé votre chambre avant son arrivée. قبل رسیدنش اتاقتون مرتب بوده(شده) باشه

| ساختار وجه امری گذشته :

ساختارش مرکب هست : یعنی ما فعل کمکی être یا avoir  رو در وجه امری صرف می کنیم و اونو به اسم مفعول فعل اضاف می کنیم .

زبان فرانسه امری

زبان فرانسه امری

اما دو تا سوال مهم که شاید بپرسین : 1. اسم مفعول چیه ؟ 2. یعنی میشه هم از فعل کمکی être و هم avoir استفاده کرد ؟ و فرقی ندارند ؟

| اسم مفعول :

اسم مفعول با فعل های کمکی être و avoir استفاده میشه ( البته می تونه بدون اینا هم بیاد ! ) و برای صرف کردن زمان های مرکب( مثل گذشته ساده ، گذشته کامل ، گذشته استمراری، گذشته نزدیک و …) (غالبا هم برای زمان های گذشته . )

ساختن اسم مفعول : ابتدا ریشه فعل رو به دست می اوریم و بسته به گروه فعل ، حروف پایانی رو به آن اضاف می کنیم .

-i گروه دومگروه اول é- حروف پایانی اسم مفعول
-i   fini -é       aimé
مفرد مذکر
-ie   finie -ée       aiméeمفرد مونث
-is   finis -és       aimésجمع مذکر
-ies   finies -ées       aiméesجمع مونث

اما در گروه سوم قضیه یه کمی فرق می کنه … حروف پایانی که اضاف میشه سه مدل می شن …

مدل سهمدل دومدل یکحروف پایانی اسم مفعول
-us   absous–   suivi / cuit / vu / fait-s         prisمفرد مذکر
-ute   absoute-e   suivie / cuite / vue / faite-se       priseمفرد مونث
-us   absous-s   suivis / cuits / vus / faits-s         prisجمع مذکر
-utes   absoutes-es   suivies / cuites / vues / faites-ses    prisesجمع مونث

در یک کلام بخوام بگم اینکه اسم مفعول گروه سوم تقریبا همشون بی قاعده اند و بایستی ان را به ذهن بسپارین.

| افعالی که با فعل کمکی être  صرف می شوند :

بخش دوم سوال رو هم پاسخ بدم ! بله فرق می کنه !!! افعالی هستند که بایستی با فغل être  صرف بشوند و معمولا افعال حرکتی اند .

A: aller, arriver
D: descendre (redescendre), devenir (redevenir)
E: entrer (rentrer)
M: monter (remonter), mourir
N: naître (renaître)
P: partir (repartir), passer par ou devant
R: retourner, rester 
S: sortir (ressortir)
T: tomber (retomber)
V: venir (revenir, parvenir, survenir, intervenir)

 

اینم لیستشونه … دیگه بایستی اینا رو هم کم کم به ذهنتون بسپارین که این افعال اگه خواستن با فعل کمکی بیان ، فعل کمکیشون être   هست .

خب حالا که میدونیم کی بایستی از کدوم فعل کمکی استفاده کنیم و روش اسم مفعول ساختن رو هم یاد گرفتیم … بریم چند تا مثال از این ساختار وجه امری رو مرور کنیم …

Soyez rentrés avant huit heures.  قبل ساعت 8 برگشته (بوده) باشید

Aie fini avant mon retour.  قبل برگشتنم تموم (شده) باشه

Aie mangé tes champignons à mon retour !  تا برگشتنم قارچ هاتو خورده بوده باشی

Aie bu ce jus de fruits à mon retour !  تا برگشتنم این آب میوه رو نوشیده بوده باشی

Ayez servi du gâteau dans mon assiette à mon retour, s’il vous plaît.  لطفا تا برگشتنم مقداری کیک تو بشقابم سرو شده بوده باشه

Seigneur, ayez offert une bonne récolte à notre communauté…  پروردگارا به مردم مون یک برداشت خوب بده(خبری از عمل بعدی نیست!)

Ayez remboursé toutes vos dettes !  تمام بدهی ایتان رو پرداخت کرده بوده باشین(دیدین خبری از عمل بعدی نبود ! )

Soyez passé à la maison avant midi.  قبل ظهر خونه بوده باشین

Ayez pris un petit calmant à mon retour afin de vous détendre.  تا برگشتنم تا شما رو آرام کنم یه کوچولو مسکن خورده بوده باشین

Ayez émietté le thon dans le saladier à mon retour.  تا برگشتنم تن ماهی رو تو کاسه انداخته بوده باشید

N’ayez touché à rien jusqu’à mon retour malheureux, il n’y a que du sel. تنها نمک هست ، تا برگشتن بداقبالم به هیجی دست نزده (بوده) باشید

N’ayez touché à aucun champignon, il sont toxiques.  دست نزنید ( نزده باشید ) به هیج قارچی ، آن ها سمی اند

Aie écrit ce rapport demain.  تا فردا این گزارش نوشته بوده باشه

Soyez partis à midi.  تا نیم روز(قبل ظهر) رفته بوده باشین

خب امیدوارم که با این همه مثال دیگه  مشکلی نداشته باشین . تلاش کردم تا جایی که تونستم یه مرجع خوب برای  چگونه در زبان فرانسه امری کنیم ؟! نوشته باشم و البته همه شما خوب فرا گرفته باشین .

تا یه نوشته تازه دیگه ، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم.

 

نویسه ها

 1. سعید 3 سال پیش

  سلام ، خسته نباشین ، بحث امری کردن خیلی سنگین بودش ! دارم میرم یکم هوا بخورم !

 2. مهرانه 3 سال پیش

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما ! امیدوارم همیشه موفق باشید .

  • نویسنده
   پگاه محبی 3 سال پیش

   خواهش می کنم . شمام همیشه موفق باشین .

 3. saran 3 سال پیش

  kheili mamnon az amozesh kameleton

  • نویسنده
   پگاه محبی 3 سال پیش

   خواهش می کنم و موفق باشین.

 4. امید ساربان 3 سال پیش

  با سلام و تشکر از آموزش های خوب و روانتان . همیشه موفق باشین .

  • نویسنده
   پگاه محبی 3 سال پیش

   ممنون و شما هم همیشه موفق باشین .

 5. نیکنام 3 سال پیش

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما مدرس گرامی ، اموزشتون خیلی زیبا و روان بود ، خیلی خیلی ممنونم از شما .

  • نویسنده
   پگاه محبی 3 سال پیش

   خواهش می کنم نظر لطفتونه.

 6. یاسمین 3 سال پیش

  با سپاس فراوان به خاطر آموزش خوبتان .

  • نویسنده
   پگاه محبی 3 سال پیش

   خواهش می کنم گلم .

 7. hosein 2 سال پیش

  باسلام
  دوستان مشكل اصلي در نحوه خواندن و تلفظات است آيا پيشنهادي براي تقويت تلفظ و خواندن متون داريد؟ ممنون مي شم منابع را معرفي بفرمائيد.

  • نویسنده
   پگاه محبی 2 سال پیش

   با سلام در ابتدا به خاطر دیرکرد در پاسخ دادنم عذر خواهم !! و اما همان طور که گفته اید اینکه در خواندن و تلفظ مشکل دارین به طبع بایستی آن زا برطرف کنین چرا که خب تلفظ در زبان فرانسه به نسبت زبان انگلیسی بسیار قاعدمند تر است و یکی از مهارت هایست که یک زبان اموز بایستی آن را فرا بگیرد ، اما برای بهبود این امر کم کم بایستی به قاعدهای تلفظ حروف الفبا و ترکیبات آن آشنا شده و یاد گرفته باشین که من هم در اولین جلسه اموزش زبان فرانسه ان را لحاظ کرده ام که می توانین به این لینک مراجع کنین : https://hifrench.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2/
   و اما در کنارش بایستی کم کم سعی کنین که جملاتی را ابتدا گوش داده و بتونین آن ها را پس از شنیدن تلفظ صحیحشون با صدای بلند بیان کنین و در همین راستا هم در تمامی دروس اراه شده در سطح مبتدی تلفظ همه جملات را قرار دادم .
   در خصوص منابع که بر روی تلفظ واژگان تاکیید کند من تنها یک کتاب رو می تنم بهتون معرفی کنم : comprehension orale
   این کتاب کارش تمرکز روی تقویت مهارت گفتاریتونه که تخصصی می پردازه و تو چند سطح ارایه میشه که ابته نمی دونم خانم صالحی این کتاب رو هم گذاشته اند یا نه ! اگر در آرشیو سایت نبود یه پیام تو یک از پست هام بدین تا بهشون بگم ببینمن که می تون کاری انجام بدهند یا خیر .
   امیدوارم موفق باشین و خدانگهدارتون .

 8. گل ناز 2 سال پیش

  سلام الحق و والانصاف سنگ تموم گذاشتین خیلی کامل و دقیق به تمام نکات ریز پرداختین ، خدا خیرتون بده و صمیمانه ازتون سپاس گذارم .

  • نویسنده
   پگاه محبی 2 سال پیش

   خیلی ممنون و امیدوارم تونسته باشم در یادگیری زبان فرانسه گامی برداشته باشم . 🙂

 9. Haniyeh Piroozbakht 2 سال پیش

  مچکرم واقعا اموزش هاتون عالی هست. فقط ای کاش بقیه گرامر ها و زمان های افعال هم اموزش بدید.من خارج از ایران هستم و به زبان فرانسه و سریع یاد گرفتنش خیلی احتیاح دارم.

  • نویسنده
   پگاه محبی 2 سال پیش

   با سلام ، ببخشین که دیر پاسختون رو دادم و اما در رابطه با کامنتی که گذاشتین ، راستش تنها در حال حاضر پروژه سطح نوآموز رو به من دادند و هنوز صحبتی برای سطوح بالاتر نشده است و متاسفانه در سطح نوآموز تنها به دو سه زمان اکتفا می شود و نمی شود همه ی زمان ها را گفت !
   موفق باشین گلم !

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*