دانلود سریال فرانسوی Sandy (سندی) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2022 از تارنمای سلام زبان فرانسه در گونه کمدی

درونداد در تارنمای بیرونی

چکیده داستان سریال

نمایه هایی از این سریال

Sandrine, gérante d’une cidrerie mais surtout aspirante artiste, trouve par hasard la tablette du célèbre animateur JF Simard. En fouillant son contenu, elle découvre quelques secrets et entrevoit la possibilité de mousser sa propre carrière.

ساندرین، مدیر یک خانه سیب زمینی اما بیش از همه یک هنرمند مشتاق، به طور تصادفی تبلت انیماتور معروف جی اف سیمارد را پیدا می کند. با جستجو در محتوای آن، او رازهایی را کشف می کند و امکان ارتقاء شغل خود را می بیند.

بخش دریافت سریال

سریال هایی از همین گونه که به شما پیشنهاد می شود

گویش سریال کانادایی (کبکی) می باشد.

دانلود سریال فرانسوی کبکی La Maison des Folles - Saison 2 (خانه دیوانگان - گسست 2) با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
0 |
La Maison des Folles - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی La Maison des Folles - Saison 1 (خانه دیوانگان - گسست 1) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2019 |
La Maison des Folles - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Meilleur avant (تاریخ انقضا) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2020 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2020 |
Meilleur avant
دانلود سریال فرانسوی Sandy (سندی) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2022 از تارنمای سلام زبان فرانسه در گونه کمدی
2022 |
Sandy
دانلود سریال فرانسوی Marilou (ماریلو) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2006 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2006 |
Marilou
دانلود سریال فرانسوی Escouade 99 (جوخه 99) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2020 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2022 |
Escouade 99 - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی Sandy (سندی) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2022 از تارنمای سلام زبان فرانسه در گونه کمدی

درونداد کلی سریال

2022
"12

درونداد بیشتر در تارنمای بیرونی

چکیده سریال

Sandrine, gérante d'une cidrerie mais surtout aspirante artiste, trouve par hasard la tablette du célèbre animateur JF Simard. En fouillant son contenu, elle découvre quelques secrets et entrevoit la possibilité de mousser sa propre carrière.

ساندرین، مدیر یک خانه سیب زمینی اما بیش از همه یک هنرمند مشتاق، به طور تصادفی تبلت انیماتور معروف جی اف سیمارد را پیدا می کند. با جستجو در محتوای آن، او رازهایی را کشف می کند و امکان ارتقاء شغل خود را می بیند.

سریال های پیشنهادی در همین گونه

دانلود سریال فرانسوی کبکی La Maison des Folles - Saison 2 (خانه دیوانگان - گسست 2) با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
0 |
La Maison des Folles - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی La Maison des Folles - Saison 1 (خانه دیوانگان - گسست 1) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2019 |
La Maison des Folles - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Meilleur avant (تاریخ انقضا) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2020 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2020 |
Meilleur avant
دانلود سریال فرانسوی Sandy (سندی) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2022 از تارنمای سلام زبان فرانسه در گونه کمدی
2022 |
Sandy

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است. 

همه فایلها بر روی هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از بخش پشتیبانی اقدام نمایید.

در بخش راهنما به بیشتر مشکلات شما پاسخ داده شده.

چنانچه فصل تازه ای منتشر شده است ، از بخش پشتیبانی درخواست نمایید تا پس از تایید نهایی به صف انکودینگ فرستاده شود و هرچه سریع تر در تارنما گذاشته شود.

بخش دریافت سریال

توضیحات :

گویش سریال کانادایی (کبکی) می باشد.