دانلود سریال فرانسوی Pandore (پاندورا ، اولین زنی که خلق شد) برونداد سال 2022 و در گونه درام به همراه زیرنویس فرانسه سریال
2022
"49

درونداد در تارنمای بیرونی

چکیده داستان سریال

Bruxelles, à deux mois des élections. La campagne qui bat son plein est perturbée par une enquête de corruption. Survient alors une agression tragique qui va provoquer la collision de plusieurs personnages, chacun défendant sa propre vérité. Une juge d’instruction, un politicien, une activiste et une journaliste vont être amenés à prendre des décisions qui dépassent tout ce qu’ils auraient pu imaginer.

بروکسل، دو ماه مانده به انتخابات. این کمپین که به شدت در حال انجام است، با تحقیقات فساد مختل می شود. سپس یک حمله تراژیک رخ می دهد که باعث برخورد چندین شخصیت می شود که هر کدام از حقیقت خود دفاع می کنند. یک قاضی تحقیق، یک سیاستمدار، یک فعال و یک روزنامه نگار باید تصمیماتی بگیرند که فراتر از هر چیزی است که می توانستند تصور کنند.

نمایه هایی از این سریال

بخش دریافت سریال

سریال هایی از همین گونه که به شما پیشنهاد می شود

دانلود سریال فرانسوی Luther (لوتر) برونداد سال 2021 و در گونه درام ، جنایی ، رازآلود با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2021 |
Luther
دانلود سریال فرانسوی Les Innocents (بی گناهان) برونداد سال 2018 و در گونه جنایی ، درام با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2018 |
Les Innocents
دانلود سریال کبکی کانادایی Jenny - Saison 1 (جنی - گسست 1) برونداد سال 2017 و در گونه درام ، خانوادگی به همراه زیرنویس فرانسوی سریال
2021 |
Jenny - Saison 3
دانلود سریال فرانسوی Jenny - Saison 2 (جنی - گسست 2) برونداد سال 2019 و در گونه درام ، خانوادگی به همراه زیرنویس فرانسوی سریال
2019 |
Jenny - Saison 2
دانلود سریال کبکی کانادایی Jenny - Saison 1 (جنی - گسست 1) برونداد سال 2017 و در گونه درام ، خانوادگی به همراه زیرنویس فرانسوی سریال
2017 |
Jenny - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Frank Riva (فرانک ریوا) برونداد سال 2003 و در گونه جنایی ، درام به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2003 |
Frank Riva
دانلود سریال فرانسوی Pandore (پاندورا ، اولین زنی که خلق شد) برونداد سال 2022 و در گونه درام به همراه زیرنویس فرانسه سریال

درونداد کلی سریال

2022
"49

درونداد بیشتر در تارنمای بیرونی

چکیده سریال

Bruxelles, à deux mois des élections. La campagne qui bat son plein est perturbée par une enquête de corruption. Survient alors une agression tragique qui va provoquer la collision de plusieurs personnages, chacun défendant sa propre vérité. Une juge d'instruction, un politicien, une activiste et une journaliste vont être amenés à prendre des décisions qui dépassent tout ce qu'ils auraient pu imaginer.

بروکسل، دو ماه مانده به انتخابات. این کمپین که به شدت در حال انجام است، با تحقیقات فساد مختل می شود. سپس یک حمله تراژیک رخ می دهد که باعث برخورد چندین شخصیت می شود که هر کدام از حقیقت خود دفاع می کنند. یک قاضی تحقیق، یک سیاستمدار، یک فعال و یک روزنامه نگار باید تصمیماتی بگیرند که فراتر از هر چیزی است که می توانستند تصور کنند.

سریال های پیشنهادی در همین گونه

دانلود سریال فرانسوی Luther (لوتر) برونداد سال 2021 و در گونه درام ، جنایی ، رازآلود با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2021 |
Luther
دانلود سریال فرانسوی Les Innocents (بی گناهان) برونداد سال 2018 و در گونه جنایی ، درام با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2018 |
Les Innocents
دانلود سریال کبکی کانادایی Jenny - Saison 1 (جنی - گسست 1) برونداد سال 2017 و در گونه درام ، خانوادگی به همراه زیرنویس فرانسوی سریال
2021 |
Jenny - Saison 3
دانلود سریال فرانسوی Jenny - Saison 2 (جنی - گسست 2) برونداد سال 2019 و در گونه درام ، خانوادگی به همراه زیرنویس فرانسوی سریال
2019 |
Jenny - Saison 2

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است. 

همه فایلها بر روی هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از بخش پشتیبانی اقدام نمایید.

در بخش راهنما به بیشتر مشکلات شما پاسخ داده شده.

چنانچه فصل تازه ای منتشر شده است ، از بخش پشتیبانی درخواست نمایید تا پس از تایید نهایی به صف انکودینگ فرستاده شود و هرچه سریع تر در تارنما گذاشته شود.

بخش دریافت سریال

توضیحات :