دانلود سریال فرانسوی Luther (لوتر) برونداد سال 2021 و در گونه درام ، جنایی ، رازآلود با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه

درونداد در تارنمای بیرونی

چکیده داستان سریال

Théo Luther est le plus redoutable chef de groupe de la Brigade Criminelle de Paris. Après avoir traqué un tueur d’enfants pendant de longs mois, il fait une dépression et met son mariage en péril.

Aujourd’hui, réintégré dans son unité, Théo est sous surveillance. Pour être pleinement réhabilité, il va devoir vaincre tant ses démons intimes que les criminels.

تئو لوتر قوی‌ترین رهبر گروه جنایتکار پاریس است. پس از ردیابی یک قاتل کودک برای ماه ها، او افسرده می شود و ازدواج خود را به خطر می اندازد.

امروز، تئو که دوباره در واحد خود ادغام شده است، تحت نظر است. برای بازپروری کامل، او باید هم بر شیاطین درونی و هم بر جنایتکاران غلبه کند.

نمایه هایی از این سریال

بخش دریافت سریال

سریال هایی از همین گونه که به شما پیشنهاد می شود

دانلود سریال فرانسوی Une si longue nuit (یک شب خیلی طولانی) برونداد سال 2022 و در گونه درام ، رازآلود با زیرنویس فرانسوی سریال
2022 |
Une si longue nuit
دانلود سریال کبکی کانادایی Détox (ترک اعتیاد) برونداد سال 2022 و در گونه درام به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از تارنمای سلام زبان فرانسه
2022 |
Détox
دانلود سریال فرانسوی Luther (لوتر) برونداد سال 2021 و در گونه درام ، جنایی ، رازآلود با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2021 |
Luther
دانلود سریال فرانسوی Les Innocents (بی گناهان) برونداد سال 2018 و در گونه جنایی ، درام با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2018 |
Les Innocents
دانلود سریال کبکی کانادایی Jenny - Saison 1 (جنی - گسست 1) برونداد سال 2017 و در گونه درام ، خانوادگی به همراه زیرنویس فرانسوی سریال
2021 |
Jenny - Saison 3
دانلود سریال فرانسوی Jenny - Saison 2 (جنی - گسست 2) برونداد سال 2019 و در گونه درام ، خانوادگی به همراه زیرنویس فرانسوی سریال
2019 |
Jenny - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی Luther (لوتر) برونداد سال 2021 و در گونه درام ، جنایی ، رازآلود با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه

درونداد کلی سریال

2021
"54

درونداد بیشتر در تارنمای بیرونی

چکیده سریال

Théo Luther est le plus redoutable chef de groupe de la Brigade Criminelle de Paris. Après avoir traqué un tueur d’enfants pendant de longs mois, il fait une dépression et met son mariage en péril.

Aujourd’hui, réintégré dans son unité, Théo est sous surveillance. Pour être pleinement réhabilité, il va devoir vaincre tant ses démons intimes que les criminels.

تئو لوتر قوی‌ترین رهبر گروه جنایتکار پاریس است. پس از ردیابی یک قاتل کودک برای ماه ها، او افسرده می شود و ازدواج خود را به خطر می اندازد.

امروز، تئو که دوباره در واحد خود ادغام شده است، تحت نظر است. برای بازپروری کامل، او باید هم بر شیاطین درونی و هم بر جنایتکاران غلبه کند.

سریال های پیشنهادی در همین گونه

دانلود سریال فرانسوی Une si longue nuit (یک شب خیلی طولانی) برونداد سال 2022 و در گونه درام ، رازآلود با زیرنویس فرانسوی سریال
2022 |
Une si longue nuit
دانلود سریال کبکی کانادایی Détox (ترک اعتیاد) برونداد سال 2022 و در گونه درام به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از تارنمای سلام زبان فرانسه
2022 |
Détox
دانلود سریال فرانسوی Luther (لوتر) برونداد سال 2021 و در گونه درام ، جنایی ، رازآلود با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2021 |
Luther
دانلود سریال فرانسوی Les Innocents (بی گناهان) برونداد سال 2018 و در گونه جنایی ، درام با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2018 |
Les Innocents

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است. 

همه فایلها بر روی هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از بخش پشتیبانی اقدام نمایید.

در بخش راهنما به بیشتر مشکلات شما پاسخ داده شده.

چنانچه فصل تازه ای منتشر شده است ، از بخش پشتیبانی درخواست نمایید تا پس از تایید نهایی به صف انکودینگ فرستاده شود و هرچه سریع تر در تارنما گذاشته شود.

بخش دریافت سریال

توضیحات :