دانلود سریال فرانسوی Marie-Antoinette (ماری-آنتوانت) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2022 از تارنمای سلام زبان فرانسه

درونداد در تارنمای بیرونی

چکیده داستان سریال

نمایه هایی از این سریال

Marie-Antoinette n’est qu’une adolescente lorsqu’elle quitte l’Autriche pour épouser le Dauphin de France. À Versailles, sous les règles complexes de la cour de France, elle souffre de ne pas pouvoir vivre sa vie comme elle l’entend, sous la pression de poursuivre la lignée des Bourbons et d’assurer l’alliance franco-autrichienne.

ماری آنتوانت تازه یک نوجوان است که اتریش را ترک می کند تا با دوفین فرانسه ازدواج کند. در ورسای، تحت قوانین پیچیده دربار فرانسه، او از اینکه نمی‌تواند زندگی خود را آنطور که می‌خواهد زندگی کند، تحت فشار برای ادامه خط بوربون و تضمین اتحاد فرانسه و اتریش رنج می‌برد.

بخش دریافت سریال

سریال هایی از همین گونه که به شما پیشنهاد می شود

دانلود سریال فرانسوی کبکی La Maison des Folles - Saison 2 (خانه دیوانگان - گسست 2) با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
0 |
La Maison des Folles - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی La Maison des Folles - Saison 1 (خانه دیوانگان - گسست 1) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2019 |
La Maison des Folles - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Amours Solitaires (عشق های تنهایی) با زیرنویس فرانسوی سریال در گونه عاشقانه و درام از سلام زبان فرانسه
2020 |
Amours Solitaires
دانلود سریال فرانسوی Lupin - Saison 3 (لوپن - گسست سوم) به همراه زیرنویس فرانسوی و پارسی سریال از تارنمای سلام زبان فرانسه
2023 |
Lupin - Saison 3
دانلود سریال فرانسوی Fugueuse (دختر فراری) در گونه درام به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد سال 2018 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2020 |
Fugueuse - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی Fugueuse (دختر فراری) در گونه درام به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد سال 2018 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2018 |
Fugueuse - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Marie-Antoinette (ماری-آنتوانت) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2022 از تارنمای سلام زبان فرانسه

درونداد کلی سریال

2022
"55

درونداد بیشتر در تارنمای بیرونی

چکیده سریال

Marie-Antoinette n'est qu'une adolescente lorsqu'elle quitte l'Autriche pour épouser le Dauphin de France. À Versailles, sous les règles complexes de la cour de France, elle souffre de ne pas pouvoir vivre sa vie comme elle l'entend, sous la pression de poursuivre la lignée des Bourbons et d'assurer l'alliance franco-autrichienne.

ماری آنتوانت تازه یک نوجوان است که اتریش را ترک می کند تا با دوفین فرانسه ازدواج کند. در ورسای، تحت قوانین پیچیده دربار فرانسه، او از اینکه نمی‌تواند زندگی خود را آنطور که می‌خواهد زندگی کند، تحت فشار برای ادامه خط بوربون و تضمین اتحاد فرانسه و اتریش رنج می‌برد.

سریال های پیشنهادی در همین گونه

دانلود سریال فرانسوی کبکی La Maison des Folles - Saison 2 (خانه دیوانگان - گسست 2) با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
0 |
La Maison des Folles - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی La Maison des Folles - Saison 1 (خانه دیوانگان - گسست 1) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2019 |
La Maison des Folles - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Amours Solitaires (عشق های تنهایی) با زیرنویس فرانسوی سریال در گونه عاشقانه و درام از سلام زبان فرانسه
2020 |
Amours Solitaires
دانلود سریال فرانسوی Lupin - Saison 3 (لوپن - گسست سوم) به همراه زیرنویس فرانسوی و پارسی سریال از تارنمای سلام زبان فرانسه
2023 |
Lupin - Saison 3

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است. 

همه فایلها بر روی هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از بخش پشتیبانی اقدام نمایید.

در بخش راهنما به بیشتر مشکلات شما پاسخ داده شده.

چنانچه فصل تازه ای منتشر شده است ، از بخش پشتیبانی درخواست نمایید تا پس از تایید نهایی به صف انکودینگ فرستاده شود و هرچه سریع تر در تارنما گذاشته شود.

بخش دریافت سریال

توضیحات :