دانلود سریال فرانسوی Jeune et Golri (جوانی و نامداری) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2021 و در گونه کمدی ، درام

درونداد در تارنمای بیرونی

چکیده داستان سریال

نمایه هایی از این سریال

Prune, 25 ans, humoriste en panne d’inspiration, tombe amoureuse de Francis, 47 ans, papa d’Alma, 6 ans. Prune devient belle-mère d’une enfant ultra mature alors qu’elle-même a 5 ans d’âge mental. Un sujet tout trouvé pour son premier spectacle…

پرون، ۲۵ ساله، کمدین از روی الهام، عاشق فرانسیس ۴۷ ساله، پدر آلمای ۶ ساله می شود. پرون زمانی که از نظر ذهنی 5 ساله است نامادری یک کودک فوق بالغ می شود. سوژه ای عالی برای اولین نمایشش…

بخش دریافت سریال

سریال هایی از همین گونه که به شما پیشنهاد می شود

دانلود سریال فرانسوی کبکی La Maison des Folles - Saison 2 (خانه دیوانگان - گسست 2) با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
0 |
La Maison des Folles - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی La Maison des Folles - Saison 1 (خانه دیوانگان - گسست 1) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2019 |
La Maison des Folles - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Meilleur avant (تاریخ انقضا) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2020 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2020 |
Meilleur avant
دانلود سریال فرانسوی Sandy (سندی) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2022 از تارنمای سلام زبان فرانسه در گونه کمدی
2022 |
Sandy
دانلود سریال فرانسوی Marilou (ماریلو) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2006 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2006 |
Marilou
دانلود سریال فرانسوی Escouade 99 (جوخه 99) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2020 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2022 |
Escouade 99 - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی Jeune et Golri (جوانی و نامداری) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2021 و در گونه کمدی ، درام

درونداد کلی سریال

2021
"20

درونداد بیشتر در تارنمای بیرونی

چکیده سریال

Prune, 25 ans, humoriste en panne d'inspiration, tombe amoureuse de Francis, 47 ans, papa d'Alma, 6 ans. Prune devient belle-mère d'une enfant ultra mature alors qu'elle-même a 5 ans d'âge mental. Un sujet tout trouvé pour son premier spectacle...

پرون، ۲۵ ساله، کمدین از روی الهام، عاشق فرانسیس ۴۷ ساله، پدر آلمای ۶ ساله می شود. پرون زمانی که از نظر ذهنی 5 ساله است نامادری یک کودک فوق بالغ می شود. سوژه ای عالی برای اولین نمایشش...

سریال های پیشنهادی در همین گونه

دانلود سریال فرانسوی کبکی La Maison des Folles - Saison 2 (خانه دیوانگان - گسست 2) با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
0 |
La Maison des Folles - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی La Maison des Folles - Saison 1 (خانه دیوانگان - گسست 1) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2019 |
La Maison des Folles - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Meilleur avant (تاریخ انقضا) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2020 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2020 |
Meilleur avant
دانلود سریال فرانسوی Sandy (سندی) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2022 از تارنمای سلام زبان فرانسه در گونه کمدی
2022 |
Sandy

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است. 

همه فایلها بر روی هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از بخش پشتیبانی اقدام نمایید.

در بخش راهنما به بیشتر مشکلات شما پاسخ داده شده.

چنانچه فصل تازه ای منتشر شده است ، از بخش پشتیبانی درخواست نمایید تا پس از تایید نهایی به صف انکودینگ فرستاده شود و هرچه سریع تر در تارنما گذاشته شود.

بخش دریافت سریال

توضیحات :