دانلود سریال فرانسوی Duel au soleil - Saison 2 (نبرد تن به تن با خورشید - گسست 2) برونداد سال 2016 و در گونه جنایی و رازآلود
دانلود سریال فرانسوی Duel au soleil - Saison 2 (نبرد تن به تن با خورشید - گسست 2) برونداد سال 2016 و در گونه جنایی و رازآلود

درونداد در تارنمای بیرونی

چکیده داستان سریال

Ange Renucci, un flic corse aux méthodes très “personnelles”, voit débarquer sur son île un nouvel adjoint qu’on lui impose. Sébastien Le Tallec est jeune, breton, noir et globalement très attaché au règlement. Chaque nouvelle enquête sera l’occasion de mettre à l’épreuve ce duo dans les décors spectaculaires de l’île de Beauté.

آنژ رنوسی، یک پلیس کورسی با روش های بسیار “شخصی”، می بیند که معاون جدیدی به جزیره خود می رسد که به او تحمیل می شود. سباستین لو تالک جوان، برتونی، سیاه پوست و در کل بسیار به قوانین وابسته است. هر تحقیق جدید فرصتی برای آزمایش این دو نفر در محیط های دیدنی جزیره زیبایی خواهد بود.

نمایه هایی از این سریال

بخش دریافت سریال

سریال هایی از همین گونه که به شما پیشنهاد می شود

دانلود سریال فرانسوی Luther (لوتر) برونداد سال 2021 و در گونه درام ، جنایی ، رازآلود با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2021 |
Luther
دانلود سریال فرانسوی Les Innocents (بی گناهان) برونداد سال 2018 و در گونه جنایی ، درام با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2018 |
Les Innocents
دانلود سریال فرانسوی Frank Riva (فرانک ریوا) برونداد سال 2003 و در گونه جنایی ، درام به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2003 |
Frank Riva
دانلود سریال فرانسوی Wilder - Saison 3 (ویلدر - گسست 3) برونداد سال 2021 و در گونه جنایی به همراه زیرنویس فرانسوی سریال
2021 |
Wilder - Saison 3
دانلود سریال فرانسوی Wilder - Saison 2 (ویلدر - گسست 2) برونداد سال 2020و در گونه جنایی به همراه زیرنویس فرانسه سریال
2020 |
Wilder - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی Wilder - Saison 1 (ویلدر - گسست 1) برونداد سال 2017 و در گونه جنایی به همراه زیرنویس فرانسه سریال
2017 |
Wilder - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Duel au soleil - Saison 2 (نبرد تن به تن با خورشید - گسست 2) برونداد سال 2016 و در گونه جنایی و رازآلود

درونداد کلی سریال

2016
"48

درونداد بیشتر در تارنمای بیرونی

چکیده سریال

Ange Renucci, un flic corse aux méthodes très "personnelles", voit débarquer sur son île un nouvel adjoint qu’on lui impose. Sébastien Le Tallec est jeune, breton, noir et globalement très attaché au règlement. Chaque nouvelle enquête sera l’occasion de mettre à l’épreuve ce duo dans les décors spectaculaires de l’île de Beauté.

آنژ رنوسی، یک پلیس کورسی با روش های بسیار "شخصی"، می بیند که معاون جدیدی به جزیره خود می رسد که به او تحمیل می شود. سباستین لو تالک جوان، برتونی، سیاه پوست و در کل بسیار به قوانین وابسته است. هر تحقیق جدید فرصتی برای آزمایش این دو نفر در محیط های دیدنی جزیره زیبایی خواهد بود.

سریال های پیشنهادی در همین گونه

دانلود سریال فرانسوی Luther (لوتر) برونداد سال 2021 و در گونه درام ، جنایی ، رازآلود با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2021 |
Luther
دانلود سریال فرانسوی Les Innocents (بی گناهان) برونداد سال 2018 و در گونه جنایی ، درام با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2018 |
Les Innocents
دانلود سریال فرانسوی Frank Riva (فرانک ریوا) برونداد سال 2003 و در گونه جنایی ، درام به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2003 |
Frank Riva
دانلود سریال فرانسوی Wilder - Saison 3 (ویلدر - گسست 3) برونداد سال 2021 و در گونه جنایی به همراه زیرنویس فرانسوی سریال
2021 |
Wilder - Saison 3

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است. 

همه فایلها بر روی هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از بخش پشتیبانی اقدام نمایید.

در بخش راهنما به بیشتر مشکلات شما پاسخ داده شده.

چنانچه فصل تازه ای منتشر شده است ، از بخش پشتیبانی درخواست نمایید تا پس از تایید نهایی به صف انکودینگ فرستاده شود و هرچه سریع تر در تارنما گذاشته شود.

بخش دریافت سریال

توضیحات :