دانلود سریال فرانسوی Des gens bien ( آدم های خوب) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2022 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2022
"47

درونداد در تارنمای بیرونی

چکیده داستان سریال

نمایه هایی از این سریال

En pleine nuit Tom Leroy appelle les secours, catastrophé : Il vient de faire une sortie de route, sa voiture a pris feu et sa femme est restée coincée à l’intérieur. En arrivant sur les lieux, les gendarmes et pompiers français découvrent le drame. Tout le monde est sous le choc, Tom est un collègue policier travaillant en Belgique. Il est au-dessus de tout soupçon. Mais Philippe, un gendarme reprenant l’enquête, est rapidement persuadé qu’il s’agit d’un meurtre mis en scène. Le problème de Philippe, c’est que personne ne l’a jamais pris au sérieux.

در نیمه های شب، تام لروی با اورژانس تماس می گیرد، ویران شده : او به تازگی جاده را ترک کرده است، ماشینش آتش گرفته و همسرش داخل آن گیر کرده است. ژاندارم ها و آتش نشانان فرانسوی با رسیدن به محل حادثه فاجعه را دریابیدند . همه در شوک هستند، تام یک افسر پلیس است که در بلژیک کار می کند. او فراتر از ظن است. اما فیلیپ، پلیسی که تحقیقات را بر عهده دارد، به سرعت متقاعد می شود که این یک قتل صحنه دار است. مشکل فیلیپ این است که هیچ کس او را جدی نگرفته است.

بخش دریافت سریال

سریال هایی از همین گونه که به شما پیشنهاد می شود

دانلود سریال فرانسوی کبکی La Maison des Folles - Saison 2 (خانه دیوانگان - گسست 2) با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
0 |
La Maison des Folles - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی La Maison des Folles - Saison 1 (خانه دیوانگان - گسست 1) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2019 |
La Maison des Folles - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Amours Solitaires (عشق های تنهایی) با زیرنویس فرانسوی سریال در گونه عاشقانه و درام از سلام زبان فرانسه
2020 |
Amours Solitaires
دانلود سریال فرانسوی Astrid et Raphaëlle - Saison 4 (آسترید و رافائل - گسست 4) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2023 |
Astrid et Raphaëlle - Saison 4
دانلود سریال فرانسوی Lupin - Saison 3 (لوپن - گسست سوم) به همراه زیرنویس فرانسوی و پارسی سریال از تارنمای سلام زبان فرانسه
2023 |
Lupin - Saison 3
دانلود سریال فرانسوی Fugueuse (دختر فراری) در گونه درام به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد سال 2018 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2020 |
Fugueuse - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی Des gens bien ( آدم های خوب) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2022 از تارنمای سلام زبان فرانسه

درونداد کلی سریال

2022
"47

درونداد بیشتر در تارنمای بیرونی

چکیده سریال

En pleine nuit Tom Leroy appelle les secours, catastrophé : Il vient de faire une sortie de route, sa voiture a pris feu et sa femme est restée coincée à l'intérieur. En arrivant sur les lieux, les gendarmes et pompiers français découvrent le drame. Tout le monde est sous le choc, Tom est un collègue policier travaillant en Belgique. Il est au-dessus de tout soupçon. Mais Philippe, un gendarme reprenant l'enquête, est rapidement persuadé qu'il s'agit d'un meurtre mis en scène. Le problème de Philippe, c'est que personne ne l'a jamais pris au sérieux.

در نیمه های شب، تام لروی با اورژانس تماس می گیرد، ویران شده : او به تازگی جاده را ترک کرده است، ماشینش آتش گرفته و همسرش داخل آن گیر کرده است. ژاندارم ها و آتش نشانان فرانسوی با رسیدن به محل حادثه فاجعه را دریابیدند . همه در شوک هستند، تام یک افسر پلیس است که در بلژیک کار می کند. او فراتر از ظن است. اما فیلیپ، پلیسی که تحقیقات را بر عهده دارد، به سرعت متقاعد می شود که این یک قتل صحنه دار است. مشکل فیلیپ این است که هیچ کس او را جدی نگرفته است.

سریال های پیشنهادی در همین گونه

دانلود سریال فرانسوی کبکی La Maison des Folles - Saison 2 (خانه دیوانگان - گسست 2) با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
0 |
La Maison des Folles - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی La Maison des Folles - Saison 1 (خانه دیوانگان - گسست 1) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2019 |
La Maison des Folles - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Amours Solitaires (عشق های تنهایی) با زیرنویس فرانسوی سریال در گونه عاشقانه و درام از سلام زبان فرانسه
2020 |
Amours Solitaires
دانلود سریال فرانسوی Astrid et Raphaëlle - Saison 4 (آسترید و رافائل - گسست 4) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2023 |
Astrid et Raphaëlle - Saison 4

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است. 

همه فایلها بر روی هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از بخش پشتیبانی اقدام نمایید.

در بخش راهنما به بیشتر مشکلات شما پاسخ داده شده.

چنانچه فصل تازه ای منتشر شده است ، از بخش پشتیبانی درخواست نمایید تا پس از تایید نهایی به صف انکودینگ فرستاده شود و هرچه سریع تر در تارنما گذاشته شود.

بخش دریافت سریال

توضیحات :