دانلود سریال فرانسوی Des gens bien ( آدم های خوب) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2022 از تارنمای سلام زبان فرانسه

درونداد در تارنمای بیرونی

چکیده داستان سریال

در نیمه های شب، تام لروی با اورژانس تماس می گیرد، ویران شده : او به تازگی جاده را ترک کرده است، ماشینش آتش گرفته و همسرش داخل آن گیر کرده است. ژاندارم ها و آتش نشانان فرانسوی با رسیدن به محل حادثه فاجعه را دریابیدند . همه در شوک هستند، تام یک افسر پلیس است که در بلژیک کار می کند. او فراتر از ظن است. اما فیلیپ، پلیسی که تحقیقات را بر عهده دارد، به سرعت متقاعد می شود که این یک قتل صحنه دار است. مشکل فیلیپ این است که هیچ کس او را جدی نگرفته است.

En pleine nuit Tom Leroy appelle les secours, catastrophé : Il vient de faire une sortie de route, sa voiture a pris feu et sa femme est restée coincée à l’intérieur. En arrivant sur les lieux, les gendarmes et pompiers français découvrent le drame. Tout le monde est sous le choc, Tom est un collègue policier travaillant en Belgique. Il est au-dessus de tout soupçon. Mais Philippe, un gendarme reprenant l’enquête, est rapidement persuadé qu’il s’agit d’un meurtre mis en scène. Le problème de Philippe, c’est que personne ne l’a jamais pris au sérieux.

نمایه هایی از این سریال

بخش دریافت سریال

پخش بر خط بخش یک این سریال

پیوند بخش یکم : کلیک نمایید  | پخش برخط بخش یک : کلیک نمایید

پیوند بخش دوم : کلیک نمایید

پیوند بخش سوم : کلیک نمایید

پیوند بخش چهارم : کلیک نمایید

پیوند بخش پنجم : کلیک نمایید

پیوند بخش ششم : کلیک نمایید

پیوند زیرنویس فرانسوی : درون سریال نهاده شده

کاور آرت نیز افزوده شد.

زبان آموزان در پخش بر خط ، چنانچه دوست دارید زیرنویس به زبان پارسی داشته باشید ، کافیست روی نشان چرخ دنده (تنظیمات) کلیک نمایید ، سپس گزینه دوم ، subtitles/cc را گزینش نمایید ، در نهایت گزینه سوم ، Auto translate را گزینش و زبان پارسی ، Persian را برگزینید.

سریال هایی از همین گونه که به شما پیشنهاد می شود

دانلود سریال فرانسوی Léo Mattéï - Brigade des mineurs - Saison 01 (لئو متی، شاخه افراد زیر سن قانونی) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال
2013 |
Léo Mattéï - Brigade des mineurs - Saison 01
دانلود سریال فرانسوی Tropiques Criminels - Saison 1 (جنایات در مناطق گرمسیری - گسست 1) به همراه زیرنویس فرانسوی از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود فیلم و سریال
2019 |
Tropiques Criminels - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Le passager | مسافر | 2015 به همراه زیرنویس فرانسوی یریال از یلام زبان فرانسه مرجع دانلود سریال به زبان فرانسه با زیرنویس فرانسوی
2015 |
Le passager
دانلود سریال فرانسوی Ils étaient dix | آن ها ده نفر بودند | 2021 به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود سریال به زبان فرانسه
2021 |
Ils étaient dix
دانلود سریال فرانسوی Désordres | آشفتگی ها | 2022 | به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود فیلم و سریال فرانسوی
2022 |
Désordres
دانلود سریال فرانسوی Une si longue nuit (یک شب خیلی طولانی) برونداد سال 2022 و در گونه درام ، رازآلود با زیرنویس فرانسوی سریال
2022 |
Une si longue nuit
دانلود سریال فرانسوی Des gens bien ( آدم های خوب) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2022 از تارنمای سلام زبان فرانسه

درونداد کلی سریال

2022
"47

درونداد بیشتر در تارنمای بیرونی

چکیده سریال

En pleine nuit Tom Leroy appelle les secours, catastrophé : Il vient de faire une sortie de route, sa voiture a pris feu et sa femme est restée coincée à l'intérieur. En arrivant sur les lieux, les gendarmes et pompiers français découvrent le drame. Tout le monde est sous le choc, Tom est un collègue policier travaillant en Belgique. Il est au-dessus de tout soupçon. Mais Philippe, un gendarme reprenant l'enquête, est rapidement persuadé qu'il s'agit d'un meurtre mis en scène. Le problème de Philippe, c'est que personne ne l'a jamais pris au sérieux.

در نیمه های شب، تام لروی با اورژانس تماس می گیرد، ویران شده : او به تازگی جاده را ترک کرده است، ماشینش آتش گرفته و همسرش داخل آن گیر کرده است. ژاندارم ها و آتش نشانان فرانسوی با رسیدن به محل حادثه فاجعه را دریابیدند . همه در شوک هستند، تام یک افسر پلیس است که در بلژیک کار می کند. او فراتر از ظن است. اما فیلیپ، پلیسی که تحقیقات را بر عهده دارد، به سرعت متقاعد می شود که این یک قتل صحنه دار است. مشکل فیلیپ این است که هیچ کس او را جدی نگرفته است.

سریال های پیشنهادی در همین گونه

دانلود سریال فرانسوی Léo Mattéï - Brigade des mineurs - Saison 01 (لئو متی، شاخه افراد زیر سن قانونی) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال
2013 |
Léo Mattéï - Brigade des mineurs - Saison 01
دانلود سریال فرانسوی Tropiques Criminels - Saison 1 (جنایات در مناطق گرمسیری - گسست 1) به همراه زیرنویس فرانسوی از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود فیلم و سریال
2019 |
Tropiques Criminels - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Le passager | مسافر | 2015 به همراه زیرنویس فرانسوی یریال از یلام زبان فرانسه مرجع دانلود سریال به زبان فرانسه با زیرنویس فرانسوی
2015 |
Le passager
دانلود سریال فرانسوی Ils étaient dix | آن ها ده نفر بودند | 2021 به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه مرجع دانلود سریال به زبان فرانسه
2021 |
Ils étaient dix

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است. 

همه فایلها بر روی هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از بخش پشتیبانی اقدام نمایید.

در بخش راهنما به بیشتر مشکلات شما پاسخ داده شده.

چنانچه فصل تازه ای منتشر شده است ، از بخش پشتیبانی درخواست نمایید تا پس از تایید نهایی به صف انکودینگ فرستاده شود و هرچه سریع تر در تارنما گذاشته شود.

بخش دریافت سریال

توضیحات :