دانلود سریال فرانسوی Astrid et Raphaëlle - Saison 4 (آسترید و رافائل - گسست 4) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه

درونداد در تارنمای بیرونی

چکیده داستان سریال

Lorsque le commandant Raphaëlle Coste s’adresse au service des archives judiciaires de la police pour une de ses enquêtes, elle ne se doute pas qu’elle va rencontrer une jeune femme aussi brillante que déroutante, mémoire vivante des enquêtes criminelles, Astrid, 30 ans, signe particulier : autiste Asperger.

هنگامی که فرمانده رافائل کاست برای یکی از تحقیقات خود با بخش بایگانی قضایی پلیس تماس می گیرد، فکرش را نمی کند که با زن جوانی ملاقات خواهد کرد که به همان اندازه که سوابق درخشانی دارد ، به همان اندازه غیرمنتظره و غیر قابل پیش بینی ست ،دارای ذهنی پویا برای تحقیقات جنایی، آسترید، ۳۰ ساله. با یک ویژگی خاص : اوتیسم آسپرگر ( نوعی اختلال رشد عصبی است که با مشکلات قابل توجه در ارتباط بین فردی و ارتباط غیرکلامی، مشخص می‌شود، که معمولاً به همراه علایق و رفتارهای وسواسی و تکراری است. نخستین بار در سال ۱۹۴۴ پزشک اتریشی به نام هانس آسپرگر با انتشار مقاله‌ای آن را توصیف کرد.)

نمایه هایی از این سریال

بخش دریافت سریال

سریال هایی از همین گونه که به شما پیشنهاد می شود

دانلود سریال فرانسوی Wilder - Saison 3 (ویلدر - گسست 3) برونداد سال 2021 و در گونه جنایی به همراه زیرنویس فرانسوی سریال
2021 |
Wilder - Saison 3
دانلود سریال فرانسوی Wilder - Saison 2 (ویلدر - گسست 2) برونداد سال 2020و در گونه جنایی به همراه زیرنویس فرانسه سریال
2020 |
Wilder - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی Wilder - Saison 1 (ویلدر - گسست 1) برونداد سال 2017 و در گونه جنایی به همراه زیرنویس فرانسه سریال
2017 |
Wilder - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Duel au soleil - Saison 2 (نبرد تن به تن با خورشید - گسست 2) برونداد سال 2016 و در گونه جنایی و رازآلود
2016 |
Duel au soleil - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی Duel au soleil - Saison 1 (نبرد تن به تن با خورشید - گسست 1) برونداد سال 2014 و در گونه جنایی ، رازآلود
2014 |
Duel au soleil - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Astrid et Raphaëlle - Saison 4 (آسترید و رافائل - گسست 4) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2023 |
Astrid et Raphaëlle - Saison 4
دانلود سریال فرانسوی Astrid et Raphaëlle - Saison 4 (آسترید و رافائل - گسست 4) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه

درونداد کلی سریال

2023
"51

درونداد بیشتر در تارنمای بیرونی

چکیده سریال

Lorsque le commandant Raphaëlle Coste s’adresse au service des archives judiciaires de la police pour une de ses enquêtes, elle ne se doute pas qu’elle va rencontrer une jeune femme aussi brillante que déroutante, mémoire vivante des enquêtes criminelles, Astrid, 30 ans, signe particulier : autiste Asperger.

هنگامی که فرمانده رافائل کاست برای یکی از تحقیقات خود با بخش بایگانی قضایی پلیس تماس می گیرد، فکرش را نمی کند که با زن جوانی ملاقات خواهد کرد که به همان اندازه که سوابق درخشانی دارد ، به همان اندازه غیرمنتظره و غیر قابل پیش بینی ست ،دارای ذهنی پویا برای تحقیقات جنایی، آسترید، ۳۰ ساله. با یک ویژگی خاص : اوتیسم آسپرگر ( نوعی اختلال رشد عصبی است که با مشکلات قابل توجه در ارتباط بین فردی و ارتباط غیرکلامی، مشخص می‌شود، که معمولاً به همراه علایق و رفتارهای وسواسی و تکراری است. نخستین بار در سال ۱۹۴۴ پزشک اتریشی به نام هانس آسپرگر با انتشار مقاله‌ای آن را توصیف کرد.)

سریال های پیشنهادی در همین گونه

دانلود سریال فرانسوی Wilder - Saison 3 (ویلدر - گسست 3) برونداد سال 2021 و در گونه جنایی به همراه زیرنویس فرانسوی سریال
2021 |
Wilder - Saison 3
دانلود سریال فرانسوی Wilder - Saison 2 (ویلدر - گسست 2) برونداد سال 2020و در گونه جنایی به همراه زیرنویس فرانسه سریال
2020 |
Wilder - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی Wilder - Saison 1 (ویلدر - گسست 1) برونداد سال 2017 و در گونه جنایی به همراه زیرنویس فرانسه سریال
2017 |
Wilder - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Duel au soleil - Saison 2 (نبرد تن به تن با خورشید - گسست 2) برونداد سال 2016 و در گونه جنایی و رازآلود
2016 |
Duel au soleil - Saison 2

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است. 

همه فایلها بر روی هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از بخش پشتیبانی اقدام نمایید.

در بخش راهنما به بیشتر مشکلات شما پاسخ داده شده.

چنانچه فصل تازه ای منتشر شده است ، از بخش پشتیبانی درخواست نمایید تا پس از تایید نهایی به صف انکودینگ فرستاده شود و هرچه سریع تر در تارنما گذاشته شود.

بخش دریافت سریال

توضیحات :