دانلود سریال فرانسوی Ainsi soient-ils - Saison 2 (پس بگذار همین طور باشند) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2014

درونداد در تارنمای بیرونی

چکیده داستان سریال

نمایه هایی از این سریال

Paris, septembre 2011. Cinq jeunes candidats à la prêtrise sont sur le point de changer radicalement de vie. En entrant au séminaire des Capucins, ils vont apprendre à suivre la voie de Dieu et devenir ses ministres. D’où viennent-ils ? Quelles joies, quelles douleurs ont-ils vécu ? Autant de questions qui hantent le père Fromenger, directeur légendaire du séminaire, et son dévoué bras droit, le père Bosco, lorsqu’ils accueillent José, Raphaël, Yann, Guillaume et Emmanuel.

پاریس، سپتامبر 2011. پنج نامزد جوان برای کشیشی در شرف تغییر اساسی زندگی خود هستند. با ورود به حوزه علمیه کاپوچین، راه خدا را یاد می گیرند و دین یاران و راهبان او می شوند. آنها از کجا می آیند؟ چه شادی ها، چه دردهایی را تجربه کردند؟ پرسش‌های زیادی که پدر فرومنگر، مدیر افسانه‌ای حوزه علمیه، و دست راست فداکارش، پدر بوسکو، را در هنگام استقبال از خوزه، رافائل، یان، گیوم و امانوئل به خود مشغول کرد.

بخش دریافت سریال

سریال هایی از همین گونه که به شما پیشنهاد می شود

دانلود سریال فرانسوی کبکی La Maison des Folles - Saison 2 (خانه دیوانگان - گسست 2) با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
0 |
La Maison des Folles - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی La Maison des Folles - Saison 1 (خانه دیوانگان - گسست 1) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2019 |
La Maison des Folles - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Amours Solitaires (عشق های تنهایی) با زیرنویس فرانسوی سریال در گونه عاشقانه و درام از سلام زبان فرانسه
2020 |
Amours Solitaires
دانلود سریال فرانسوی Lupin - Saison 3 (لوپن - گسست سوم) به همراه زیرنویس فرانسوی و پارسی سریال از تارنمای سلام زبان فرانسه
2023 |
Lupin - Saison 3
دانلود سریال فرانسوی Fugueuse (دختر فراری) در گونه درام به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد سال 2018 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2020 |
Fugueuse - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی Fugueuse (دختر فراری) در گونه درام به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد سال 2018 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2018 |
Fugueuse - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Ainsi soient-ils - Saison 2 (پس بگذار همین طور باشند) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2014

درونداد کلی سریال

2014
"48

درونداد بیشتر در تارنمای بیرونی

چکیده سریال

Paris, septembre 2011. Cinq jeunes candidats à la prêtrise sont sur le point de changer radicalement de vie. En entrant au séminaire des Capucins, ils vont apprendre à suivre la voie de Dieu et devenir ses ministres. D'où viennent-ils ? Quelles joies, quelles douleurs ont-ils vécu ? Autant de questions qui hantent le père Fromenger, directeur légendaire du séminaire, et son dévoué bras droit, le père Bosco, lorsqu'ils accueillent José, Raphaël, Yann, Guillaume et Emmanuel.

پاریس، سپتامبر 2011. پنج نامزد جوان برای کشیشی در شرف تغییر اساسی زندگی خود هستند. با ورود به حوزه علمیه کاپوچین، راه خدا را یاد می گیرند و دین یاران و راهبان او می شوند. آنها از کجا می آیند؟ چه شادی ها، چه دردهایی را تجربه کردند؟ پرسش‌های زیادی که پدر فرومنگر، مدیر افسانه‌ای حوزه علمیه، و دست راست فداکارش، پدر بوسکو، را در هنگام استقبال از خوزه، رافائل، یان، گیوم و امانوئل به خود مشغول کرد.

سریال های پیشنهادی در همین گونه

دانلود سریال فرانسوی کبکی La Maison des Folles - Saison 2 (خانه دیوانگان - گسست 2) با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
0 |
La Maison des Folles - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی La Maison des Folles - Saison 1 (خانه دیوانگان - گسست 1) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2019 |
La Maison des Folles - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Amours Solitaires (عشق های تنهایی) با زیرنویس فرانسوی سریال در گونه عاشقانه و درام از سلام زبان فرانسه
2020 |
Amours Solitaires
دانلود سریال فرانسوی Lupin - Saison 3 (لوپن - گسست سوم) به همراه زیرنویس فرانسوی و پارسی سریال از تارنمای سلام زبان فرانسه
2023 |
Lupin - Saison 3

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است. 

همه فایلها بر روی هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از بخش پشتیبانی اقدام نمایید.

در بخش راهنما به بیشتر مشکلات شما پاسخ داده شده.

چنانچه فصل تازه ای منتشر شده است ، از بخش پشتیبانی درخواست نمایید تا پس از تایید نهایی به صف انکودینگ فرستاده شود و هرچه سریع تر در تارنما گذاشته شود.

بخش دریافت سریال

توضیحات :