دانلود سریال فرانسوی Accusé (بزه ور) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2016 از تارنمای سلام زبان فرانسه

درونداد در تارنمای بیرونی

چکیده داستان سریال

نمایه هایی از این سریال

Chaque épisode s’ouvre sur l’arrivée au Tribunal d’un nouvel accusé. C’est l’heure de son jugement. Il fait face à la Cour, fébrile. De quel crime est-il accusé ? C’est ce que nous découvrons lors d’une plongée dans les semaines qui précédent le verdict. Pour comprendre les dilemmes moraux auxquels l’accusé s’est confronté. Pour vivre avec lui l’engrenage qui l’a poussé au délit criminel. Sera-t-il jugé coupable ou non-coupable ?

هر قسمت با ورود یک بزه ور (=متهم) جدید به دادگاه آغاز می شود. زمان قضاوت او فرا رسیده است. او با دادگاه روبرو می شود. او به چه جرمی متهم است؟ این چیزی است که ما در طی یک شیرجه در هفته های قبل از حکم کشف می کنیم. برای درک معضلات اخلاقی متهم. برای زندگی با او ابزاری که او را به سمت جرم جنایی سوق داد. آیا او مجرم شناخته می شود یا بی گناه؟

بخش دریافت سریال

سریال هایی از همین گونه که به شما پیشنهاد می شود

دانلود سریال فرانسوی کبکی La Maison des Folles - Saison 2 (خانه دیوانگان - گسست 2) با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
0 |
La Maison des Folles - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی La Maison des Folles - Saison 1 (خانه دیوانگان - گسست 1) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2019 |
La Maison des Folles - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Amours Solitaires (عشق های تنهایی) با زیرنویس فرانسوی سریال در گونه عاشقانه و درام از سلام زبان فرانسه
2020 |
Amours Solitaires
دانلود سریال فرانسوی Astrid et Raphaëlle - Saison 4 (آسترید و رافائل - گسست 4) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2023 |
Astrid et Raphaëlle - Saison 4
دانلود سریال فرانسوی Lupin - Saison 3 (لوپن - گسست سوم) به همراه زیرنویس فرانسوی و پارسی سریال از تارنمای سلام زبان فرانسه
2023 |
Lupin - Saison 3
دانلود سریال فرانسوی Fugueuse (دختر فراری) در گونه درام به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد سال 2018 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2020 |
Fugueuse - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی Accusé (بزه ور) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2016 از تارنمای سلام زبان فرانسه

درونداد کلی سریال

2016
"50

درونداد بیشتر در تارنمای بیرونی

چکیده سریال

Chaque épisode s’ouvre sur l’arrivée au Tribunal d’un nouvel accusé. C’est l’heure de son jugement. Il fait face à la Cour, fébrile. De quel crime est-il accusé ? C’est ce que nous découvrons lors d’une plongée dans les semaines qui précédent le verdict. Pour comprendre les dilemmes moraux auxquels l’accusé s’est confronté. Pour vivre avec lui l’engrenage qui l’a poussé au délit criminel. Sera-t-il jugé coupable ou non-coupable ?

هر قسمت با ورود یک بزه ور (=متهم) جدید به دادگاه آغاز می شود. زمان قضاوت او فرا رسیده است. او با دادگاه روبرو می شود. او به چه جرمی متهم است؟ این چیزی است که ما در طی یک شیرجه در هفته های قبل از حکم کشف می کنیم. برای درک معضلات اخلاقی متهم. برای زندگی با او ابزاری که او را به سمت جرم جنایی سوق داد. آیا او مجرم شناخته می شود یا بی گناه؟

سریال های پیشنهادی در همین گونه

دانلود سریال فرانسوی کبکی La Maison des Folles - Saison 2 (خانه دیوانگان - گسست 2) با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
0 |
La Maison des Folles - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی La Maison des Folles - Saison 1 (خانه دیوانگان - گسست 1) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2019 |
La Maison des Folles - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Amours Solitaires (عشق های تنهایی) با زیرنویس فرانسوی سریال در گونه عاشقانه و درام از سلام زبان فرانسه
2020 |
Amours Solitaires
دانلود سریال فرانسوی Astrid et Raphaëlle - Saison 4 (آسترید و رافائل - گسست 4) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2023 |
Astrid et Raphaëlle - Saison 4

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است. 

همه فایلها بر روی هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از بخش پشتیبانی اقدام نمایید.

در بخش راهنما به بیشتر مشکلات شما پاسخ داده شده.

چنانچه فصل تازه ای منتشر شده است ، از بخش پشتیبانی درخواست نمایید تا پس از تایید نهایی به صف انکودینگ فرستاده شود و هرچه سریع تر در تارنما گذاشته شود.

بخش دریافت سریال

توضیحات :