دانلود فیلم فرانسوی Elle cause plus... elle flingue (او دیگر حرف نمی زند ... شلیک می کند) به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم برونداد در سال 1972

درونداد در تارنمای بیرونی

چکیده داستان فیلم

بخش دریافت فیلم به همراه زیرنویس

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

Rosemonde, dite « la Princesse », règne sur un bidonville de la région parisienne. Herbert, un journaliste venu enquêter sur la pollution, se retrouve dans une machine à broyer. Rosemonde revend les os aux autorités ecclésiastiques qui s’en servent comme de saintes reliques. L’inspecteur Adrien Bondu est chargé de l’affaire…

روزموند، معروف به “پرنسس”، بر زاغه ای در منطقه پاریس سلطنت می کند. هربرت، روزنامه نگاری که برای بررسی آلودگی آمده است، خود را در یک ماشین سنگ زنی می بیند. روزموند استخوان ها را دوباره به مقامات کلیسایی می فروشد که از آنها به عنوان بقاع مقدس استفاده می کنند. بازرس آدرین بوندو مسئول این پرونده است…

پیوند دریافت فیلم :

پیوند زیرنویس فرانسوی :

درون فیلم نهاده شده

پیوند زیرنویس پارسی :

کیفیت فیلم :

720p

انکودینگ :

x264

کاور فیلم :

دارد

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است. 

همه فایلها بر روی هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از بخش پشتیبانی اقدام نمایید.

در بخش راهنما به بیشتر مشکلات شما پاسخ داده شده.

خالی بودن جلو پیوند دریافت زیرنویس = عدم وجود فایل 

فیلم هایی از همین گونه که به شما پیشنهاد می شود ...

دانلود فیلم فرانسوی Juillet Août (جولای آگوست) به همراه زیرنویس فرانسه فیلم برونداد سال 2016 کشور فرانسه در گونه درام و کمدی
Juillet Août
دانلود فیلم فرانسوی Erotissimo (شهوت نگاره) برونداد سال 1967 به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم از سلام زبان فرانسه
Erotissimo
دانلود فیلم فرانسوی Ces messieurs de la famille (این آقایان فامیل) برونداد سال 1967 به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم از سلام زبان فرانسه
Ces messieurs de la famille
دانلود فیلم فرانسوی La mandarine (ماندارین) به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم برونداد در سال 1972 و در گونه کمدی ، عاشقانه
La mandarine
Le Petit Nicolas
Le petit Nicolas
دانلود فیلم فرانسوی Les chemins de Katmandou (راه های کاتماندو) به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم برونداد در سال 1969 و در گونه عاشقانه ، جنایی
Les chemins de Katmandou
دانلود فیلم فرانسوی Elle cause plus... elle flingue (او دیگر حرف نمی زند ... شلیک می کند) به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم برونداد در سال 1972

درونداد کلی فیلم

1972
"83

درونداد بیش تر در تارنمای بیرونی

چکیده داستان فیلم

Rosemonde, dite « la Princesse », règne sur un bidonville de la région parisienne. Herbert, un journaliste venu enquêter sur la pollution, se retrouve dans une machine à broyer. Rosemonde revend les os aux autorités ecclésiastiques qui s’en servent comme de saintes reliques. L’inspecteur Adrien Bondu est chargé de l’affaire…

روزموند، معروف به “پرنسس”، بر زاغه ای در منطقه پاریس سلطنت می کند. هربرت، روزنامه نگاری که برای بررسی آلودگی آمده است، خود را در یک ماشین سنگ زنی می بیند. روزموند استخوان ها را دوباره به مقامات کلیسایی می فروشد که از آنها به عنوان بقاع مقدس استفاده می کنند. بازرس آدرین بوندو مسئول این پرونده است…

بخش هایی از فیلم به روایت تصویر

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است. 

همه فایلها بر روی هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از بخش پشتیبانی اقدام نمایید.

در بخش راهنما به بیشتر مشکلات شما پاسخ داده شده.

خالی بودن جلو پیوند دریافت زیرنویس = عدم فایل 

بخش دریافت فیلم به همراه زیرنویس

پیوند دریافت فیلم :

پیوند زیرنویس فرانسوی :

درون فیلم نهاده شده

پیوند زیرنویس پارسی :

فیلم های پیشنهادی در همین گونه

دانلود فیلم فرانسوی Juillet Août (جولای آگوست) به همراه زیرنویس فرانسه فیلم برونداد سال 2016 کشور فرانسه در گونه درام و کمدی
Juillet Août
دانلود فیلم فرانسوی Erotissimo (شهوت نگاره) برونداد سال 1967 به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم از سلام زبان فرانسه
Erotissimo
دانلود فیلم فرانسوی Ces messieurs de la famille (این آقایان فامیل) برونداد سال 1967 به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم از سلام زبان فرانسه
Ces messieurs de la famille
دانلود فیلم فرانسوی La mandarine (ماندارین) به همراه زیرنویس فرانسوی فیلم برونداد در سال 1972 و در گونه کمدی ، عاشقانه
La mandarine