دانلود سریال فرانسوی Wara (وارا) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2020 از تارنمای سلام زبان فرانسه

درونداد در تارنمای بیرونی

چکیده داستان سریال

نمایه هایی از این سریال

Après des années d’exil, Moutari Wara est autorisé à revenir dans sa ville natale à une seule condition : ne pas faire de politique. Mais Aïcha, l’une de ses étudiantes en droit, va le pousser à s’engager contre la corruption et le clientélisme.

پس از سالها تبعید، موتاری واره به یک شرط اجازه دارد به زادگاهش بازگردد: عدم مشارکت در سیاست. اما آیخا، یکی از دانشجویان حقوق او، او را وادار می کند تا علیه فساد و حامی پروری متعهد شود.

بخش دریافت سریال

سریال هایی از همین گونه که به شما پیشنهاد می شود

گویش سریال فرانسوی آفریقایی می باشد.

دانلود سریال فرانسوی کبکی La Maison des Folles - Saison 2 (خانه دیوانگان - گسست 2) با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
0 |
La Maison des Folles - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی La Maison des Folles - Saison 1 (خانه دیوانگان - گسست 1) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2019 |
La Maison des Folles - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Amours Solitaires (عشق های تنهایی) با زیرنویس فرانسوی سریال در گونه عاشقانه و درام از سلام زبان فرانسه
2020 |
Amours Solitaires
دانلود سریال فرانسوی Lupin - Saison 3 (لوپن - گسست سوم) به همراه زیرنویس فرانسوی و پارسی سریال از تارنمای سلام زبان فرانسه
2023 |
Lupin - Saison 3
دانلود سریال فرانسوی Fugueuse (دختر فراری) در گونه درام به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد سال 2018 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2020 |
Fugueuse - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی Fugueuse (دختر فراری) در گونه درام به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد سال 2018 از تارنمای سلام زبان فرانسه
2018 |
Fugueuse - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Wara (وارا) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال برونداد در سال 2020 از تارنمای سلام زبان فرانسه

درونداد کلی سریال

2020
"45

درونداد بیشتر در تارنمای بیرونی

چکیده سریال

Après des années d'exil, Moutari Wara est autorisé à revenir dans sa ville natale à une seule condition : ne pas faire de politique. Mais Aïcha, l'une de ses étudiantes en droit, va le pousser à s'engager contre la corruption et le clientélisme.

پس از سالها تبعید، موتاری واره به یک شرط اجازه دارد به زادگاهش بازگردد: عدم مشارکت در سیاست. اما آیخا، یکی از دانشجویان حقوق او، او را وادار می کند تا علیه فساد و حامی پروری متعهد شود.

سریال های پیشنهادی در همین گونه

دانلود سریال فرانسوی کبکی La Maison des Folles - Saison 2 (خانه دیوانگان - گسست 2) با زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
0 |
La Maison des Folles - Saison 2
دانلود سریال فرانسوی La Maison des Folles - Saison 1 (خانه دیوانگان - گسست 1) به همراه زیرنویس فرانسوی سریال از سلام زبان فرانسه
2019 |
La Maison des Folles - Saison 1
دانلود سریال فرانسوی Amours Solitaires (عشق های تنهایی) با زیرنویس فرانسوی سریال در گونه عاشقانه و درام از سلام زبان فرانسه
2020 |
Amours Solitaires
دانلود سریال فرانسوی Lupin - Saison 3 (لوپن - گسست سوم) به همراه زیرنویس فرانسوی و پارسی سریال از تارنمای سلام زبان فرانسه
2023 |
Lupin - Saison 3

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است. 

همه فایلها بر روی هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از بخش پشتیبانی اقدام نمایید.

در بخش راهنما به بیشتر مشکلات شما پاسخ داده شده.

چنانچه فصل تازه ای منتشر شده است ، از بخش پشتیبانی درخواست نمایید تا پس از تایید نهایی به صف انکودینگ فرستاده شود و هرچه سریع تر در تارنما گذاشته شود.

بخش دریافت سریال

توضیحات :

گویش سریال فرانسوی آفریقایی می باشد.