دانلود آلبوم فرانسوی Yelle - L'Ère du Verseau برونداد در سال 2022 و در 10 بند از تارنمای سلام زبان فرانسه در گونه الکترو
دانلود آلبوم فرانسوی Yelle - L'Ère du Verseau برونداد در سال 2022 و در 10 بند از تارنمای سلام زبان فرانسه در گونه الکترو

سال برونداد :

2020

اندازه :

398MB

درونداد در تارنمای بیرونی :

بخش دریافت (+کتابچه آلبوم)

liste des pistes

پیوند دریافت این آلبوم :

پیوند دریافت کتابچه آلبوم :

کتابچه ندارد

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است.

همه فایلها بر هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از پشتیبانی اقدام نمایید.

liste des pistes

Piste 1 : Emancipense
Piste 2 : J'veux un chien
Piste 3 : Je t'aime encore
Piste 4 : Karaté
Piste 5 : Menu du jour
Piste 6 : Mon beau chagrin
Piste 7 : Vue d'en face
Piste 8 : Noir
Piste 9 : Peine de mort
Piste 10 : Un million