دانلود آلبوم فرانسوی Madame Monsieur - Emmêler Nos Solitudes برونداد در سال 2023 و در 11 بند از تارنمای سلام زبان فرانسه
دانلود آلبوم فرانسوی Madame Monsieur - Emmêler Nos Solitudes برونداد در سال 2023 و در 11 بند از تارنمای سلام زبان فرانسه
دانلود آلبوم آهنگ فرانسوی Madame Monsieur - Tandem (آقا خانم - پشت سر هم) برونداد در سال 2020 و در 25 بند از سلام زبان فرانسه

سال برونداد :

2023

اندازه :

84MB

درونداد در تارنمای بیرونی :

بخش دریافت (+کتابچه آلبوم)

liste des pistes

پیوند دریافت این آلبوم :

پیوند دریافت کتابچه آلبوم :

کتابچه ندارد

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است.

همه فایلها بر هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از پشتیبانی اقدام نمایید.

liste des pistes

Piste 1 : Où s'en vont les rêves
Piste 2 : Tour Eiffel
Piste 3 : Encore heureux
Piste 4 : Emmêler nos solitudes
Piste 5 : Pupille
Piste 6 : Les autres on verra
Piste 7 : Pour savoir d'où je viens
Piste 8 : Avant que la nuit vienne
Piste 9 : États dames
Piste 10 : Des nouvelles de Tania
Piste 11 : On est tous le con de quelqu'un