دانلود آلبوم فرانسوی Annie Cordy - Les Plus Grands Succès برونداد در سال 1994 و در 23 بند از تارنمای سلام زبان فرانسه
دانلود آلبوم فرانسوی Annie Cordy - Les Plus Grands Succès برونداد در سال 1994 و در 23 بند از تارنمای سلام زبان فرانسه
دانلود آلبوم فرانسوی Annie Cordy - Docteur Miracle (آنی کوردی - پزشک فراشگفتی) برونداد در سال 2022 و در 12 آهنگ از تارنمای سلام زبان فرانسه
دانلود آلبوم فرانسوی Annie Cordy - Allez, Hop ! (آنی کوردی - یزن بریم !) برونداد در سال 2022 و در 12 آهنگ از تارنمای سلام زبان فرانسه

سال برونداد :

1994

اندازه :

23MB

درونداد در تارنمای بیرونی :

بخش دریافت (+کتابچه آلبوم)

liste des pistes

پیوند دریافت این آلبوم :

پیوند دریافت کتابچه آلبوم :

کتابچه ندارد

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است.

همه فایلها بر هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از پشتیبانی اقدام نمایید.

liste des pistes

01 : Tata Yoyo

 02 : La Bonne Du Curé

 03 : Cho Ka Ka O

 04 : Hello Dolly ! (Extrait de la Comédie Musicale "Hello, Dolly !")

 05 : Pince-moi, J'hallucine

 06 : Señorita Raspa

 07 : Jane La Tarzane

 08 : Le Kazou

 09 : Frida Oum Papa

 10 : Qui Qu'en Veut

 11 : Vanini Vanillée

 12 : La Bébête (Pisa Na Barata)

 13 : Calamity

 14 : Le Chou Chou De Mon Cœur

 15 : Ma Vie Est Une Comédie Musicale

 16 : Boing Boing

 17 : Si J'étais Le Soleil

 18 : Choubidou

 19 : Quinze Cent Quinze

 20 : Ça Ira Mieux Demain (Extrait de la Comédie Musicale "Nini La Chance")

 21 : Caramela (Extrait de la Comédie Musicale "Nini La Chance")

 22 : Envoyez La Musique !

 23 : Nini La Chance (Extrait de la Comédie Musicale "Nini La Chance")