Easy French

Easy French
رضا جلم
easy french

آیا دوست دارید زبان فرانسه را به صورت طبیعی فرا بگیرید ؟! آن هم تو کوچه بازار ؟! Easy French ، این سری اپیزودها از طریق مصاحبه و گفتمان به صورت برنامه ریزی شده و معتبر به اموزش زبان فرانسه می پردازد به گونه ای که می توان از آن مانند یک سریال فرانسوی نام برد .

این سری زبان و فرهنگ محلی یک منطقه در شرایط طبیعی و روزمره به نمایش می کشد چیزی که به ندرت در رسانه ها می توانید پیدا کنید . هر بخش دارای یک موضوع ویژه است و آن را با مردم به گفتمان می گذارد . یکی دیگر از ویژگی این سری آن است که هم دارای زیرنویس فرانسوی محلی و انگلیسی است تا یادگیری زبان فرانسه را برای شما آسان تر کند .

این سری دارای دو بخش است : در بخش اول آن از پایه و به اصطلاح ازصفر شروع به آموزش و یاد دادن می کند و با جمله های بسیار ساده آغاز به کار می کند (super easy french)؛ در بخش دوم با این دید به اموزش و گفتگو و مصاحبه می پردازد که شما اندکی به زبان فرانسه آشنایی دارین و تلاش می کند تا مهارت شنیداری و خواندن شما را تقویت نماید . (easy french) که تلاش کرده ام تا هر دو بخش را پوشش داده و در تارنما بگذارم .

easy french

Super Easy French 01 |

Super Easy French 02

Super Easy French 03 |

Super Easy French 04 |

Super Easy French 05 |

Super Easy French 06 |

Super Easy French 07 |

Super Easy French 08 |

Super Easy French 09 |

Super Easy French 10 |

Super Easy French 11 |

Super Easy French 12 |

Super Easy French 13 |

Super Easy French 14 |

Super Easy French 15 |

Super Easy French 16 |

Super Easy French 17 |

Super Easy French 18 |

Super Easy French 19 |

Super Easy French 20|

Super Easy French 21 |

Super Easy French 22 |

Super Easy French 23 |

Super Easy French 24 |

Super Easy French 25 |

Super Easy French 26 |

Super Easy French 27 |

Super Easy French 28 |

Super Easy French 29 |

Super Easy French 30 |

Super Easy French 31 |

Super Easy French 32 |

Super Easy French 33 |

Super Easy French 34 |

Super Easy French 35 |

Super Easy French 36 |

Super Easy French 37 |

Super Easy French 38 |

Super Easy French 39 |

Super Easy French 40 |

Super Easy French 41 |

Super Easy French 42 |

Super Easy French 43 |

Super Easy French 44 |

Super Easy French 45 |

Super Easy French 46 |

Super Easy French 47 |

Super Easy French 48 |

Super Easy French 49 |

Super Easy French 50 |

 

| برای دیدن پیوند ها نام نویسی سطح دو یا سه نیاز است .

| بخش ها در حال افزوده شدن هستند …

| نمایه هایی از این سری آموزشی زبان فرانسه

easy french

easy french

easy french

easy french

easy french