دانلود مستند فرانسوی Échappées belles - Le Pays Basque, de village en village (چشم اندازهای زیبا - منطقه باسک ، از روستایی به روستای دیگر)

از Guéthary، مروارید کوچک ساحل باسک، تا روستای Espelette، از طریق Sare، جایی که قطار نمادین Rhune در آن قرار دارد، سوفی جوویلارد برای کشف ساحل، دره‌ها و کوه‌های باسک حرکت می‌کند. از دهکده های ماهیگیری قدیمی تا شهرهای قرون وسطایی آن، منطقه باسک را می توان در یک کلمه خلاصه کرد: اصالت.

درونداد کلی مستند

بخش دریافت مستند

دیگر مستندات همانند این مستند

مدت زمان مستند (Durée) :

88 دقیقه

سال ساخت (Année De Sortie) :

2021

کشور سازنده (Pays) :

فرانسه

کارگردان(ها) (Réalisateur) :

Erwan Loussot

زیرنویس فرانسوی (Sous-Titre) :

دارد

اندازه فایل (Taille Du Fichier) :

3090 MB

کیفیت و رزولیشن (Qualité) :

1080P

ژانر مستند (Genre) :

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است.

همه فایلها بر روی هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از بخش پشتیبانی اقدام نمایید.

در بخش راهنما به بیشتر مشکلات شما پاسخ داده شده.

دانلود مستند فرانسوی Échappées belles – La Croatie d'île en île (چشم اندازهای زیبا - کرواسی از جزیره ای به جزیره دیگر)
Échappées belles – La Croatie d'île en île
دانلود مستند فرانسوی Échappées belles – Coup de foudre pour Seattle (چشم اندازهای زیبا - عشق در نگاه اول برای سیاتل) با زیرنویس فرانسوی
Échappées belles – Coup de foudre pour Seattle
دانلود مستند فرانسوی Échappées belles – Les merveilles du Cambodge (چشم اندازهای زیبا - شگفتی های کامبوج) به همراه زیرنویس فرانسوی مستند
Échappées belles – Les merveilles du Cambodge
دانلود مستند فرانسوی Échappées belles – Chili, l'esprit nature (چشم اندازهای زیبا - شیلی، جان طبیعت) به همراه زیرنویس فرانسوی مستند
Échappées belles – Chili, l'esprit nature
مستند فرانسوی Échappées belles – Le Pays basque gourmand (چشم اندازهای زیبا - منطقه اهل عیش و نوش پی باسک) با زیرنویس فرانسه مستند
Échappées belles – Le Pays basque gourmand
دانلود مستند فرانسوی Échappées belles - Le Pays Basque, de village en village (چشم اندازهای زیبا - منطقه باسک ، از روستایی به روستای دیگر)

از Guéthary، مروارید کوچک ساحل باسک، تا روستای Espelette، از طریق Sare، جایی که قطار نمادین Rhune در آن قرار دارد، سوفی جوویلارد برای کشف ساحل، دره‌ها و کوه‌های باسک حرکت می‌کند. از دهکده های ماهیگیری قدیمی تا شهرهای قرون وسطایی آن، منطقه باسک را می توان در یک کلمه خلاصه کرد: اصالت.

درونداد کلی مستند

ژانر مستند (Genre) :

کیفیت و رزولیشن (Qualité) :

1080P

اندازه فایل (Taille Du Fichier) :

3090 مگا

کارگردان (Réalisateur) :

Erwan Loussot

زیرنویس فرانسوی (Sous-Titre) :

دارد

کشور سازنده (Pays) :

فرانسه

مدت زمان مستند (Durée) :

88 دقیقه

سال ساخت (Année De Sortie) :

2021

بخش دریافت مستند

دیگر مستندات همانند این مستند

دانلود مستند فرانسوی Échappées belles – La Croatie d'île en île (چشم اندازهای زیبا - کرواسی از جزیره ای به جزیره دیگر)
Échappées belles – La Croatie d'île en île
دانلود مستند فرانسوی Échappées belles – Coup de foudre pour Seattle (چشم اندازهای زیبا - عشق در نگاه اول برای سیاتل) با زیرنویس فرانسوی
Échappées belles – Coup de foudre pour Seattle
دانلود مستند فرانسوی Échappées belles – Les merveilles du Cambodge (چشم اندازهای زیبا - شگفتی های کامبوج) به همراه زیرنویس فرانسوی مستند
Échappées belles – Les merveilles du Cambodge
دانلود مستند فرانسوی Échappées belles – Chili, l'esprit nature (چشم اندازهای زیبا - شیلی، جان طبیعت) به همراه زیرنویس فرانسوی مستند
Échappées belles – Chili, l'esprit nature
مستند فرانسوی Échappées belles – Le Pays basque gourmand (چشم اندازهای زیبا - منطقه اهل عیش و نوش پی باسک) با زیرنویس فرانسه مستند
Échappées belles – Le Pays basque gourmand

توجهات و نکات همیشگی سلام زبان فرانسه

برای دیدن پیوند فایل ها ، تهیه اشتراک نیاز است.

همه فایلها بر روی هاست گوگل درایو میزبانی می شوند

و فاقد پیوند (لینک) مستقیم هستند.

در صورت داشتن مشکل از بخش پشتیبانی اقدام نمایید.

در بخش راهنما به بیشتر مشکلات شما پاسخ داده شده.