دانلود سریال فرانسوی Damoiselle (بانو) به همراه زیرنویس فرانسوی آن از سلام زبان فرانسه مرجعی برای دانلود سریال فرانسه

Damoiselle : Et si les youtubeuses beauté avaient toujours existé? En Égypte antique, au Moyen Âge, en Gaule occupée, ces « Damoiselles » partagent leurs tutos beauté qui démaquillent l’Histoire! Un aperçu grinçant de la condition de la femme au fil des siècles.

بانو : چه میشد اگر خانم های یوتیوبر زیبایی همیشه وجود داشتند ؟ در مصر باستان، در قرون وسطی، در گال اشغالی، این “بانوها” آموزش های زیبایی خود را به اشتراک می گذارند که آرایش را از تاریخ حذف می کرد! نگاهی کوبنده از وضعیت زنان در طول قرن ها.

| تعداد فصل : 01

| زیرنویس : دارای زیرنویس فرانسوی می باشد. | فرانسوی

| درونداد بیش تر درباره این سریال در الوسین : کلیک نمایید

| دیدن دیگر سریال های تارنما : کلیک نمایید

| بهترین سریال ها برای یادگیری زبان فرانسه : کلیک نمایید

ف

|| سیاهه دریافت سریال فرانسوی Damoiselle  || کیفیت : 720P ||

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدن دیگر نویسه های تارنما