واژگان پرسشی در زبان فرانسه | درس هشتم | نو آموز - سلام زبان فرانسه

واژگان پرسشی در زبان فرانسه | درس هشتم | نو آموز

واژگان پرسشی در زبان فرانسه

با سلام به دوستداران زبان فرانسه ؛ تو این نشست می خواهیم با واژگان پرسشی در زبان فرانسه آشنا بشیم !! همان طور که در زبان پارسی ما واژگان پرسشی چون ” چه کسی ، چه چیزی ، کجا ، کدام ، چرا ، چگونه و … ” رو داریم ، خب در زبان فرانسه هم داریم و حتمنی نیاز است که اونا رو در همین سطح یعنی ” سطح آ ” فرا بگیریم .

این پست کمی طولانی خواهد بود اما خیلی کامل است به ویژه که تا تونستم براتون نمونه آوردم !!!!

بنابراین من تلاش کرده ام تا اونا رو به گونه اینفوگرافیک درآورم تا یادگیریش براتون جذاب تر باشه پس وقت رو هدر ندیم و سریع بریم یادشون بگیریم …

واژگان پرسشی در زبان فرانسه

 

اولین واژه پرسشی …

واژگان پرسشی در زبان فرانسه

و اما نمونه ها …

Mademoiselle, comment connaissez-vous mon nom ?

دوشیزه خانم ، چگونه نام مرا می دانید ؟

Comment choisir un exemple ?

چگونه انتخاب کردن یک نمونه ؟ ( چگونه یک نمونه انتخاب کنیم ؟ )

comment vas-tu en Italie, en train ou en voiture ?

چگونه به ایتالیا می روی ، با قطار یا با ماشین ؟

Comment fais-tu ce gâteau ? Je prends de la farine, du beurre, des œufs et du sucre.

چطور این کیک رو درست می کنی ؟ من از آرد ، کره ، تخم مرغ و شکر استفاده می کنم.

Comment va ta mère ? Elle va bien, merci.

حال مادرت چطور است ؟ خوبه ، سپاس.

Comment apprendre plus vite ?

چگونه یادگرفتن سریع تر زبان ؟ (چگونه سریع تر زبان یاد بگیریم؟)

Comment est votre nouvelle maison ?

خانه نو اتان چگونه است ؟

….

و اما واژه پرسشی دیگر …

واژگان پرسشی در زبان فرانسه

و نمونه ها …

combien de fois par semaine viens-tu sur le site ?

چند بار در هفته تو به سایت (تارنما) می آیی ؟

combien de langues étudie Lise sur ce site ?

چند تا زبان لیز در این تارنما دارد یاد می گیرد ؟

combien de quiz as-tu illustrés avec mes images ?

چند تا پرسش تو با نمایه هایم طراحی کرده ای ؟

Combien coûte une botte de poireaux ?

یک شاخه پیاز چه قدر می ارزد ؟

Combien pèse un morceau de fromage ?

یک تکه پنیر چه قدر می ارزد ؟

Combien de livres a Nicolas ?

چند تا کتاب نیکولا دارد ؟

و واژه پرسشی دیگر ….

واژگان پرسشی در زبان فرانسه

** اگر خواستیم فاعل جمله رو مورد پرسش قرار بدهیم از این واژه استفاده می کنیم .

نمونه ها …

qui est-ce qui est là ?

چه کسی آنجاست ؟

qui est là ?

چه کسی آنجاست ؟

qui a pris le téléphone?

کی تلفن را برداشت ؟

qui veut m’aider ?

چه کسی می خواهد به من کمک کند ؟

Qui c’est ?

کیه ؟

qui est-ce qui vous dérange ?

چه کسی شما را اذیت می کند ؟

qui est à la porte ?

چه کسی پشت در است ؟  ( کیه در می زنه ؟ )

و واژه دگر …

واژگان پرسشی در زبان فرانسه

** اگر بخواهیم مفعول جمله را که شخص است را مورد پرسش قرار دهیم ُ واژه بالا را به کار می بریم .

نمونه ها …

Qui est-ce que vous avez vu ? 

چه کسی را شما دیدید ؟

Qui est-ce que tu invites?

چه کسی را تو دعوت می کنی ؟

Qui est-ce que j’appelle ?

چه کسی را دارم {بهش} زنگ می زنم ؟

واژه پرسشی دیگر …

واژگان پرسشی در زبان فرانسه

** یه چیزی بگم !! اگه خواستیم درباره فاعل سوال کنیم و فاعلمون شی بود بالایی رو به کار می بریم.

و نمونه های این واژه …

qu’est-ce qui est faux ?

چی شده ؟

qu’est-ce qui s’est passé ? 

چه اتفاقی افتاد ؟

qu’est-ce qui vous dérange ?

چه چیزی تو را می آزارد ؟

دیگر واژه …

واژگان پرسشی در زبان فرانسه

** اگر بخواهیم مفعول جمله را که یک چیز است را مورد پرسش نهانیم، از واژه بالا استفاده می کنیم .

و نمونه ها …

que faut-il faire pour être un membre du club?

برای عضو باشگاه بودن چه چیزی را باید انجام داد ؟

Qu’est-ce que c’est ?

آن چیست ؟ ( چه چیزی را آن است ؟!! )

que fais-tu ce matin ?

چه چیزی را امروز صبح انجام میدی ؟

qu’est-ce que tu as dit?

چه را تو گفتی ؟ ( چی گفتی ؟ )

que savez-vous de l’Iran ?

شما درباره ایران چه چیزی را می دانید ؟

Qu’est-ce que tu attends ?

چه چیزی را انتظار می کشی ؟

….

پرسشی دیگر …

واژگان پرسشی در زبان فرانسهنمونه ها …

Où habitez-vous ?

شما کجا زندگی می کنید ؟

Où sont les toilettes?

توالت ها کجایند ؟

Où partez-vous en vacances ?

تعطیلات شما کجا می روید ؟

….

واژگان پرسشی در زبان فرانسهو نمونه ها این وژه پرسشی …

Quand part le train?

قطار کی حرکت می کند ؟

quand veux-tu venir?

تو کی می خواهی بیایی ؟

Quand es-tu parti ?

تو کی رفتی ؟

Quand reviendras-tu ?

کی تو برمی گردی ؟

Quand a eu lieu la bataille de Waterloo ?

جنگ واترلو کی اتفاق افتاد ؟

 

و یکی دیگه …واژگان پرسشی در زبان فرانسه

 

و نمونه هایش …

Pourquoi riez-vous?

چرا شما دارید می خندید ؟

Pourquoi vas-tu à la piscine ?

چرا به شنا می روید ؟

Pourquoi ne venez-vous pas à cette fête?

چرا به این جشن نمی آیید ؟

Pourquoi est-il en colère ?

چرا او عصبانی است ؟

پرسشی دیگر …

واژگان پرسشی در زبان فرانسه

** این واژه پرسشی ، به اسم پس از خود بستگی دارد ، یعنی اگر اسم پس از آن مذکر باشد از اولی ، اگر مونث باشد از دومی و اگر هم مذکر جمع باشد از سومی و … !!!!

*** این واژه در برخی جاها معنی ” چه ” هم می دهد ولی معنای اصلی آن همان ” کدام ” می باشد .

نمونه ها :

Quels livres avez-vous ?

کدام کتاب ها را شما دارید ؟

Quelle heure est-il ?

ساعت چند است ؟

quel jour allez-vous à votre cours de danse ?

کدام روز شما به کلاس رقصتان می روید ؟

Quels sont tes projets ?

پروژه های شما کدامند ؟

quel niveau de vie est-ce dans le pays ?

کدام سطح زندگی در کشور  حاکم است ؟

quel timbre faut-il mettre pour cette lettre ?

کدام تمبر بایستی برای این نامه گذاشته شود ؟

آخرین واژگان پرسشی در زبان فرانسه !!!

واژگان پرسشی در زبان فرانسه

*** تفاوت این واژه با واژه پیشین در این است که ما هنگامی از واژه پرسشی استفاده می کنیم که از پیش ، ما آن واژه مد نظر  را کم کم یک بار دیگر به کار برده ایم و حالا به آن اشاره می کنیم !

نمونه ها :

Lequel de ces enfants a cassé cette fenêtre ?

کدام یک از این بچه ها این پنجره را شکست ؟

laquelle de ces filles appartient cette brosse ?

این مسواک به کدام یک از این دختران تعلق دارد ؟

lesquels de ces garçons ont oublié leurs livres ?

کدام یک از آن پسران کتاب هایشان را فراموش کرده اند ؟

laquelle de tes copines est ton amie intime ?

کدام یک از دوست دختر هایت ، دوست صمیمیت هست ؟

Lequel est le mieux ?

کدام یکی بهتر است ؟

 

خب امیدوارم با واژگان پرسشی در زبان فرانسه خستتون نکرده باشم !! اگه زیاد بودن ببخشین ولی تلاش کردم مثال های زیادی رو بزنم !! تلاش کنین حتما یادشون بگیرین و یادشون بگیرین !!

**** یه نکته هم بگم برای این که qui est-ce que  | qu’est-ce qui | Qui est-ce qui | Qu’est-ce que رو با هم قاطی نکنین یه ترفندی رو میگم !!!  نیگا کنین به واژه ها ، اگه اولشون با qui شروع شده معلومه طرف ما یه شخصه !! تا این جا قبول ؟!!  حالا بریم آخر واژه پرسشی !! اگه به qui پایان یافته  معلومه فاعل رو مورد پرسش قرار داده و اگه به que پایان یافته معلومه مفعول رو سوال پیچش کرده است !!! برای نمونه !!! qu’est-ce qui اولش به que  پس یه چیز رو مدنظرش هست و در پایان هم به qui  پس اون چیزه فاعله !! پس ترجمش می کنیم چه چیزی و نه چه چیزی را !!!

خوش باشین و خدا نگهدارتون !