منفی کردن در زبان فرانسه | میانه | درس یکم

منفی کردن در زبان فرانسه | میانه | درس یکم
پگاه محبی
منفی کردن

با سلام خدمت شما دوستان و زبان آموزان گرامی ، این اولین نوشته از سطح میانه با عنوان منفی کردن در زبان فرانسه هستش که به صورت تکمیلی موضوع منفی کردن جملات در زبان فرانسه را در سطح نوآموز پوشش می دهد.

در آغاز مروری می کنیم بر ساختار منفی کردن یک کارواژه در زبان فرانسه … مکان منفی ساز …

منفی کردن در زبان فرانسه

توضیحات بیش تر : همان طور که گذشت در زمان های ساده (Temps Simples) یعنی زمان هایی که در صرف ان ها از کارواژگان کمکی être یا avoir استفاده نمی شود ، کارواژه بین دو عبارت قیدی می آید و تمام ! اما اگر زمانی که داریم یک زمان ترکیبی است یعنی (Temps Compossé) به این معنا که کارواژه که به صورت بخش سوم (participe passé) به همراه کارواژه کمکی آمده است ، در این حالت ، کارواژه کمکی (auxiliaire) بین این دو عبارت قیدی نهاده می شود .

در ادامه یکی دیگر از منفی ساز ها را می گویم که البته قبلا هم گفته بودم اما الان کامل ترش را می گویم …

منفی کردن در زبان فرانسه

توضیحات بیش تر : با آن که نیازی نیست اما می گویم ، هنگامی که بخواهیم دو موضوع را منفی کنیم و درباره اش حرف بزنیم ، از ساختار های بالا استفاده می کنیم تا دو بار از منفی ساز ها استفاده نکنیم !!

و اما در ادامه با چند عبارت منفی آشنا می شویم که کاربردشان هنگامی است که دیگر نخواهیم از یک جمله استفاده کنیم و دوباره در آن جمله از کارواژه و کنا و … استفاده کنیم …  و نیز چگونگی منفی کردن یک اسم مصدر را خواهیم گفت …

منفی کردن در زبان فرانسه

توضیحات بیش تر : چنان چه که جمله منفی است ، از non plus استفاده می کنیم ؛ در این نمونه :

Monsieur Durand n’aime pas voyager, sa femme non plus.

گفته : آقای دوقان سفر کردن را دوست ندارد ، زنش هم همین طور (دوست ندارد) ، در این جا به جای آن که دوباره  همان جمله را برای همسرش بگوییم از عبارت non plus استفاده کردیم که انگار جمله ای به کار برده ایم.

توضیحات بیش تر : در بخش دوم که درباره منفی کردن اسم مصدر صحبت کرده ایم و گفته ایم که چنانچه بخواهیم اسم مصدر را که پس از کارواژگانی نیاز است که کارواژه دوم ما به صورت اسم مصدر باشد را منفی کنیم در این صورت از عبارات منفی ساز ها به گونه بالا استفاده می کنیم .

C’est difficile de ne plus fumer.    دیگر سیگار نکشیدن دشوار است

نکته : اغلب از اسم مصدر منفی برای بیان کردن یک ممنوعیت استفاده می شود .

Ne pas stationner sur le trottoir.

Ne jamais gêner la fermeture automatique des portes.

منفی کردن در زبان فرانسه

1. Complétez en employant « pas moi » ou « moi non plus ».

1. Vous aimez les escargots ?…

2. Il n’a jamais pris le Concorde. …

3. Ils vont à la fête de l’école. …

4. Tu n’as jamais fait de ski nautique. …

2. Formulez des interdictions avec un impératif négatif | un infinitif négatif.

EX: On ne doit pas fumer dans un lieu public.
Ne fumez pas dans un lieu public. –> Ne pas fumer dans un lieu public.

1. On ne doit pas rouler à 200 km à l’heure.

2. En voiture, on ne doit jamais oublier d’attacher sa ceinture.

3. On ne doit pas doubler les voitures sur la droite.

4. On ne doit jamais faire d’autostop sur l’autoroute.


1.

1. Pas moi

2. Moi non plus

3. Pas moi

4. Moi non plus

2.

1. Ne roulez pas/Ne pas rouler.

2. N’oubliez jamais/Ne jamais oublier.

3. doublez pas/Ne pas doubler.

4. Ne faites jamais/Ne jamais faire.

0 نویسه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*