برگه فراموشی گذرواژه

  • کاربر گرامی پس از نوشتن نام کاربری یا رایانامه خود ، پیامی به رایانامه شما فرستاده می شود.
  • شما پس از کلیک کردن بر روی پیوند ، تایید می کنید که شما بوده اید که درخواست گرفتن گذرواژه را خواستار بوده اید .
  • سپس از سمت ما ، گذرواژه پیش فرضی برایتان فرستاده خواهد شد که می توانید با آن به برگه کاربری خود درون شد نمایید.
  • چنانچه مایلیید می توانید از بخش پروفایل ، گذرواژه دل خواه خود را دگرگون و بنویسید .