ضمایر تکمیل کننده le , la , les

ضمایر تکمیل کننده le , la , les
پگاه محبی
ضمایر تکمیل کننده le , la , les

به نام یگانه آفریننده هستی … سلام و درود به همه شما خوبان زبان فرانسه آموز ! ضمایر تکمیل کننده le , la , les از کاربردی ترین ضمایر هستند که برابر آن را در زبان پارسی همان ضمایر مفعولی مستقیم است . پس از آن که در نوشته های پیشین درباره ضمیر تکمیل کننده en گفتمانی داشتیم ، در این نوشته و چند نوشته پسین درباره این گونه ضمایر گفتمانی خواهیم داشت …

این ضمایر را می توان در زبان پارسی ” آن را ” (= le , la) و ” آن ها را ” (= les) برگردان کرد .

ضمایر تکمیل کننده le , la , les

[su_label type=”warning”]Attention[/su_label] Ne dites pas : Il la aime | il le aime  Mais dites : Il l’aime | il l’aime

درباره تطابق اسم مفعول همراه کارواژه کمکی Avoir هم در نوشته اسم مفعول به طور مفصل بحث کردیم که در نمونه بالا هم Et sa femme, tu l’as déjà rencontrée

ضمایر تکمیل کننده le , la , les

ضمیر “le” می تواند جایگزین بخشی از جمله بشود .

Tu sais que Marie attend un enfant ? Oui bien sûr, elle le dit à tout le monde.(le = attendre un enfant)

می دونی که ماری داره بچه دار میشه ؟ آره بابا ، اینو به همه گفته .

Je dois m’occuper de mon jardin, je le ferai dimanche.(le=s’occuper de son jardin)

بایستی باغم رو یک سرو سامونی بدم ، من این کار رو یک شنبه انجام خواهم داد .

خب اینم از بخش اول ضمایر تکمیل کننده le , la , les که گفته شد ؛ برای اینکه قشنگ تر مطالب تو ذهنتون بمونه براتون باز هم تمرین هایی رو می ذارم و همتونو تا یه نوشته دیگه به خدا می سپارم .

blank

Remplacez les mots soulignés par « en » ou « le, la, les ».

1. Jean fait du golf tous les samedis.

– il pratique ce sport depuis peu de temps.

2. les Bonnard ont vendu leur appartement de Lyon il y a un an.

– Ils ont acheté une maison dans les Alpes.

3. Pierre filme ses enfants sur la plage.

– Pierre fait beaucoup de films.

4. Catherine boit un verre de jus d’oranae le matin.

– Catherine a pris son jus d’oranae ce matin.

[su_spoiler title=”دیدن پاسخ ها” style=”fancy” icon=”plus-square-1″]

1 Jean en fait. ; Il le pratique.

2. Les Bonnard l’ont vendu. ; Ils en ont acheté une.

3. Pierre les filme. ; Pierre en fait beaucoup.

4. Catherine en boit un le matin. ; Catherine l’a pris ce matin.[/su_spoiler]

0 نویسه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*