ساختار que + indicatif | میانه | درس سوّم

ساختار que + indicatif | میانه | درس سوّم
پگاه محبی
ساختار que + indicatif

به نام هستی بخش دنیا ! … سلام … خوبین ؟! خدا رو شکر !! … در نوشته پیشین ما درباره پرسش نامستقیم در زبان فرانسه براتون گفتیم و در این نوشته قراره که با ساختار que + indicatif آشنا بشیم.

در زبان فرانسه ما وجه های گوناگونی داریم (اخباری ، شرطی ، امری و … ) که یکی از آن وجه ها، وجه اخباری (=indicatif ) است ؛ وجه اخباری همان طور که از اسمش معلوم است ، خبر می دهد : یک واقعیت ، یک حقیقت ، یک واقعه .

ساختار que + indicatif

ساختار  que + indicatif – کاربرد وجه اخباری

توضیحات بیش تر : هنگامی که صحبت از وجه اخباری می شود ، صحبت از دو بخش است ؛ جمله از یک بخش اصلی (proposition principale) و یک بخش زیر مجموعه یا همان فرعی (proposition subordonnée) ساخته می شود و وصل کننده این دو بخش که هر کدام کارواژه خود را دارد ، ضمیر موصولی «که» (que) می باشد. برای نمونه در جمله بالا ، بخش اصلی که کارواژه آن annonce می باشد و بیان گر یک شفافیت است (خبر امدن یک گروه راک را دارد شفاف سازی و خبرمی دهد ) و حال بخش فرعی که کارواژه آن donnera می باشد که وجه آن ، اخباری است و نه وجه های دیگری چون شرطی چرا که چون کارواژه بخش صلی بیان گر یک شفافیت است ، کارواژه بخش فرعی بایستی در وجه اخباری بیاید که در ادامه بیش تر توضیح خواهیم داد … .

کارواژه فرعی هنگامی که کارواژه اصلی ما بیان گر یک ارتباط و شفافیت ، دادن دیدگاه و یا یک اطمینان باشد ، به گونه وجه اخباری می آید .

ساختار que + indicatif

ساختار  que + indicatif – شرایط به کار گیری وجه اخباری

ساختار que + indicatif

METTRE EN PRATIQUE

Utilisez ces verbes pour compléter les phrases : « c’est certain, c’est évident, raconte, a l’impression, croit ».

1. M. Legros … à tout le monde qu’il est riche, qu’il possède une belle maison et qu’il a une femme ravissante.

2. Kristina arrive de Pologne, elle n’ose pas parler mais … quelle comprend bien.

3. Pauline voudrait se marier avec Benoît, mais elle … qu’il n’est pas encore décidé.

4. Charles est un adolescent « mal dans sa peau ». Il … toujours qu’on dit du mat de lui.

5. … que l’énergie nucléaire présente des dangers.


1. raconte.

2. c’est certain | c’est évident.

3. a l’impression.

4. croit.

5. C’est évident | C’est certain.

 

 

0 نویسه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*