برچسب: ضمایر پرسشی در زبان فرانسه

واژگان پرسشی در زبان فرانسه | درس هشتم | نو آموز

واژگان پرسشی در زبان فرانسه

با سلام به دوستداران زبان فرانسه ؛ تو این نشست می خواهیم با واژگان پرسشی در زبان فرانسه آشنا بشیم !! همان طور که در زبان پارسی ما واژگان پرسشی چون ” چه کسی ، چه چیزی ، کجا ، کدام ، چرا ، چگونه و … ” رو داریم ، خب در زبان فرانسه […]