لطفا سطح کاربری خود را برگزینید.

سلام زبان فرانسه

این برگه ویژه شماست و می توانید سطح کاربری خود را که در دو سطح رایگان (امکانات محدود) و سطح خرید اشتراک (دسترسی کامل) را برگزینید .

سطح قیمت  
Level 1 رایگان انتخاب
Level 2 3,000.00€ per ماه. انتخاب

توضیحات :

شما با انتخاب سطح 2 (ماهیانه 3 هزار تومان) ، به تمامی امکانات تارنما دست خواهید یافت .

هزینه های پرداختی شما صرفا برای نگه داری فایل ها روی هاست دانلود می باشد .